Přihlášená díla 2019

MOAD architekti s.r.o.

Ústavní soud České republiky – architektonické ztvárnění interiérů

Kancelář
MOAD architekti s.r.o.
Nerudova 42, Nový Jičín
www.moad.cz
Autoři
Ing.arch. Darja Kafková, Ing.arch. Ondřej Kafka
Spolupracovník
Ing.arch. Veronika Kubalcová, Ing.arch. Marek Kříž
Adresa
Brno
Zahájení projektu
únor 2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Realizace interiérů nejvýznamnějších prostorů v budově Ústavního soudu v Brně. Jedná se o prostory předsálí, sněmovního sálu a jednacích síní, včetně jejich zázemí. Hlavními koncepčními prvky naší práce je soulad vnitřního prostoru s exteriérem budovy, který má pozitivní slavnostní vyznění, má svoji dobovou a výtvarnou hodnotu, kterou je nutné ctít. Očistit prostory od všech rušivých elementů. Nové prvky jsou v soudobém designu, z krásných, kvalitních materiálů a mají kvalitní řemeslné zpracování s pečlivým detailem. Nově vložené prvky prostor doplňují, nikoliv zakrývají, tak aby byl zachován jeho půvab a atmosféra. Zcela novým prvkem je stupňovitá koncepce podlahy sněmovního sálu se zaobleným stolem soudců na vyvýšené podestě. Podlaha je dřevěná dubová s čtvercovým vzorem v měřítku odpovídající prostorům sálů a předsálí. Hlavní osvětlení sálu a západní galerie je řešeno reflektory skrytými ve světlíku, taktéž je ukryto i zastínění. Výjimečnost místa umocňují námi navržené originální křišťálové lustry. Jsou navrženy jako ucelená kolekce, se společnými charakteristickými prvky, jako jednotná povrchová úprava, jednotná tvarová a velikostní charakteristika křišťálových baněk, jednotná barevnost, jednotná světelná charakteristika. Lustry jsou pro různé místnosti a aplikaci navrženy v zavěšené, stojací a nástěnné verzi s variabilním počtem baněk.
Mapa