Přihlášená díla 2019

a1 architects

Usedlost Maneschowitz

Kancelář
a1 architects
Hostavická 37/44, Praha 9
www.a1architects.cz
Autoři
David Maštálka, Lenka Křemenová, Tereza Schneiderová
Spoluautor
Matěj Michalk Žaloudek
Adresa
Manešovice
Zahájení projektu
2012
Dokončení realizace
2016
Hodnotící zpráva poroty
Hned při příjezdu do domu pro hosty, postaveného v rámci již existující usedlosti v okouzlující vesnici Manešovice se návštěvníkovi naskytnou příjemná překvapení a zážitky, které působí nejen na jeho smysly. Do komplexu se vstupuje původní bránou, přes dlážděný dvůr, který je na obou protilehlých stranách lemován budovami – zrekonstruovaným venkovským domem a bývalou stodolou. Novostavba hostinského domu dvůr uzavírá. Stojí na místě, kde podle historických map budova v minulosti již stála. Hostinský dům se svou formou podobá dřevěné stodole s verandou, jejíž konstrukce si chytře pohrává s plností a prázdnotou. Obytný centrální prostor domu je otevřený a prosklený, na krajích uzavřený dvěma patry ložnic. Otevřená dřevěná konstrukce elegantně rámuje průhledy na louky a volnou krajinu za budovou. Nadchne nás řada kouzelných detailů – nad dřevěnou „palubou“ se klene nádherná konstrukce střechy s náhodně umístěnými skleněnými střešními taškami, které zajišťují osvětlení prostor. Vegetační střechy osázené vysokou trávou propojují citlivě stavbu s původním venkovským domem. Prostory určené ke spaní jsou jednoduché, dřevem obložené kabiny – zvláštní směsice současného života a ubytování v klášteře. S lehkostí a citlivostí je provedena rovněž renovace původního domu. Jedná se o rekreační budovu určenou pro různé hosty, rodinu i její přátele. Místo jim nabízí mnoho možností, jak si jej do sytosti užít. Tým architektů byl pozván, aby zde během procesu navrhování pobýval. Měli tak příležitost hledat způsoby, jak by tato skromná stavba mohla prospět přilehlé vesnici. Zjistili, že nedaleká autobusová zastávka je centrem celé řady místních aktivit včetně rozvozu jídla pro starší obyvatele. Architekti nakonec toto zařízení pomohli obnovit. Jeho atraktivitu zvýšili položením nové střešní krytiny a vybudováním míst pro posezení i pro uložení jídla. Tento „vedlejší projekt“ byl nakonec natolik úspěšný, že posloužil jako katalyzátor pro následné dotace určené na obnovu vesnické kaple. Obnova a dostavba usedlosti Maneschowitz je radostný a okouzlující projekt. Důmyslný a skromný, nabízející spoustu potěšení pro naše smysly.
Popis projektu
Původní dvůr se dvěma staveními jsme navrhli doplnit o třetí – hostovský dům umístěný v podélné ose dvora, který slouží pro ubytování hostů širší rodiny. Původní dvůr uzavřený dřevěnou stěnou se díky důmyslné dispozici částečně otevřel do zadní zahrady, ale zároveň si zachoval svou charakteristickou atmosféru, tak jak ji můžeme vysledovat z historických map. Dříve usedlost tvořil větší soubor hospodářských staveb než je tomu dnes. Návrh umístění novostavby domu pro hosty na charakter původního osídlení volně navazuje, ovšem jazykem současné architektury. Podobná typologie uzavřených dvorů je patrná i u okolních statků Manešovic. Nový hostovský dům dvůr uzavírá, ale zároveň vytváří velkorysý průhled skrz jeho otevřený střed přízemí. Volně tak parafrázuje historické průjezdné mlaty stodol. Intimita uzavřeného dvora, tak získává novou dimenzi propojení se až za humna starého statku. Hostovský dům Dřevěná novostavba domu pro hosty uzavírá pomyslně svou střechou celý dvůr, ale v přízemí se otevírá výhledům do záhumenní krajiny. Dům je rozdělen na tři části – dva krajní domy s vegetační sedlovou střechou, v nichž jsou apartmány a pokoje pro hosty širší rodiny. Třetí částí je zastřešený střed domu s velkorysou pobytovou prkennou palubou - pomyslné rozšíření zastřešeného dvora, vytvářející v létě příjemný stín, při dešti naopak střechu nad hlavou. V části paluby je provedeno nůžkově otevíratelné zasklení, které umožňuje závětří pro posezení v tzv. „ rodinné hospodě“. Střed domu je otevřený až do krovu střechy a pouze nad „hospodou“ je galerie zamýšlená jako budoucí herna.
Medailonek
Mapa