Přihlášená díla 2019

boq architekti s.r.o.

Technologický dvůr

Kancelář
boq architekti s.r.o.
Kamenická 16, 170 00 Praha 7
www.boqarchitekti.cz
Autoři
ing. arch. Miroslav Stach, ing. arch. Jana Stachová
Adresa
České Budějovice
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2018
Odůvodnění udělení Ceny partnera
V jihočeské metropoli vznikla na pozemku 7000 m2 kultivovaná novostavba prodejního, skladového a administrativního areálu se třemi objekty hal. Stavebníci v areálu naleznou produkty z oblasti topení, sanity, koupelen, technických izolací i suché výstavby. Přestože nás stavby této typologie svým architektonickým řešením obvykle nikterak nepřekvapí, zde nás velkorysost přístupu autorů zaujme a uvěříme jim, že „to chtěli dělat trochu jinak“. Velký důraz byl kladen na pěší propojení objektů areálu a vysokou kvalitu veřejného prostoru. Haly nevznikaly jako solitéry vytržené z kontextu města, ale navazují na jeho strukturu, vytvářejí svým uspořádáním nádvoří, náměstíčko, intimní prostory. Strohé architektonické linie bílých kvádrů jsou doplněny vodním prvkem, vegetací, mobiliářem i uměleckými díly. Lidé hledající inspiraci pro vlastní bydlení mezi produkty uvnitř hal jsou zároveň esteticky ovlivněni vně hal, kudy jen neprobíhají, ale mohou zde nerušeně spočinout. V hale A je navíc umožněn výstup na střechu s klidovou zónou. Současný a reprezentativní vzhled hal umocňuje použití mléčných polykarbonátových stěn, které průsvitností a stínovým divadlem dávají tušit vnitřní provoz.
Popis projektu
Koncept Udělat to trochu jinak. To byl náš základní koncept, který vyřešil základní požadavky investora. Jak skloubit skladový areál s prostorem, který bude přístupný veřejnosti? Jak se vypořádat s požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek a zachovat tak funkční dopravní a provozní vztahy? Popis Skladové haly s showroomem pro předvedení výrobků a místo, kam dodavatelé technologií mohou vzít koncové zákazníky a pod jednou střechou probrat vše potřebné. Od začátku jsme to chtěli udělat jinak. Největší důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru. Semknutím všech tří hmot a mírným pootočením vzniklo malé nádvoří, trychtýřovitý prostor, který umožňuje návštěvníkům nerušený průchod do každé z hal. Rozsáhlý vodní prvek, stromořadí, lavičky, umělecké dílo, to vše jsou prvky, které by ve skladovém areálu málokdo čekal, a které areál zpřístupňují veřejnosti. Provoz Každá hala má administrativní a skladovou část. Administrativní části dominuje velkorysý světlík, prosklené příčky, prostor otevřený přes dvě podlaží. Skladová část je navržena účelně dle potřeb každé haly, zboží je zaváženo ze zadní části, kudy vede obslužná komunikace. Konstrukce, materiály Jedná se o železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu. Polykarbonátová fasáda částečně odhaluje dění uvnitř skladových prostor a vytváří tak proměnlivou scenérii, která vynikne zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá. Vše je doplněno ocelovými prvky a velkoformátovými hliníkovými okny v barvě antracitu.
Medailonek
Mapa