Přihlášená díla 2019

FADW, s.r.o.

Stavení v Podkrkonoší

Kancelář
FADW, s.r.o.
Trojská 633/173d
www.fadw.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Fousek, Ing. arch. Daniel Pexa
Adresa
Prosečné
Zahájení projektu
01/2012
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Stavení původem z 1.poloviny 19. století, prošlo několika etapami rekonstrukcí, které odstranily většinu původních prvků. Exteriér pak byl směsí původní budovy s fragmenty nových zásahů. Vzhledem ke stavebně-technickému stavu domu byly zachovány pouze cca 2/3 přízemí, zbytek objektu a podkroví je vystavěn nově. Koncepce úprav vychází na prolínání starého a nového, maximum z dochovaných prvků (stropní trámy, kamenné dlažby, zdivo, ostění a parapety) doplnit objekty z tradičních materiálů provedené soudobým způsobem. Byl zachován tvar původního stavení i základní materiálová skladba - kombinace místního načervenalého pískovce, omítaných ploch a dřevěného obkladu. V detailu se řešení posunulo k soudobému vnímání estetiky. Původní omítanou část, se špaletovými okny a štukovou výzdobou, doplňuje dřevěnými prkny obložená část, kdysi snad chlévy a stodola. Namísto vrat se otvírá moderními velkými okny. Z autentické hmoty domu se sedlovou střechou ční jen nový široký vikýř s pásovým oknem, který zlepšuje využití podkroví a rámuje pohled z interiéru na vrcholky stromů v okolí. Celá střecha i plášť vikýře je provedena z barveného hliníkového plechu. Cílený kontrast moderního a starého, tradičních a nových materiálů je také nosnou myšlenkou interiéru. Dřevěné podlahy a povrchy s "postaršeným“ efektem jsou v kontrastu s hladkými lakovanými plochami, masivní prvky nábytku doplňují měkce polstrované části. Načervenalý obklad a dlažba tvoří ideový můstek k původním červeným pískovcovým ostěním dveří i venkovním dlažbám a soklům. Detaily inspirované historickým řešením se objevují na nečekaných místech - větrací otvory pro lednici, gravírování evokuje tradiční konstrukci dveřních křídel. Spodní podlaží je záměrně provedeno v zemitějších tónech, podkroví je naopak barevně odlehčené.
Mapa