Přihlášená díla 2019

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Sportovní hala Kuřim

Kancelář
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, Praha 6
www.cuboid.cz
Autoři
Ing.arch. Aleš Papp, Ing.arch. Milan Vít, Ing.arch. Magdaléna Pappova
Adresa
Kuřim
Zahájení projektu
2009
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Sportovní hala vznikla jako součást mozaiky postupně se rozrůstajícího území sportovišť města Kuřimi. Pozemek pro sportovní halu se nachází zhruba v centru tohoto perspektivního území. Také proto bylo záměrem autorů vytvořit dům, odrážející ve svém výrazu svůj účel – dům hravý a zároveň výrazný, který se stane vizuálním symbolem celého sportovního areálu. Návrh haly zvítězil v mezinárodní architektonické soutěži v roce 2009. Objem haly je navržen jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou zároveň předěly bílých a černých ploch. Důležitým atributem čelní fasády je dlouhé úzké pásové okno lemující ochoz hlediště, které již z daleka příchozím avizuje život a aktivitu uvnitř domu. Jádrem budovy je sportovní plocha o velikosti hřiště pro házenou 40x20m, světlé výšce 10m a jednostranným stupňovitým hledištěm pro cca 360 diváků. Sportovní plochu je možno s ohledem na větší flexibilitu pronajímání rozdělit na třetiny pomocí síťových opon spouštěných z prostoru střechy. Provoz budovy je funkčně rozdělen na část pro sportovce ve spodní úrovni a na část pro diváky na výškové úrovni vstupní haly s recepcí, která je zároveň společným komunikačním bodem. Na spodní úrovni, přístupné ze vstupní haly po schodišti, jsou vedle vlastní sportovní haly umístěny šatny se sprchami pro sportovce i rozhodčí, bloky toalet a sklady nářadí. Na vstupním podlaží se vedle již zmíněné vstupní haly s recepcí a hlediště nacházejí toalety pro diváky, klubovna s výhledem na sportovní plochu a strojovna přístupná po samostatném schodišti ze spodní úrovně.
Mapa