Nominovaná díla 2019

Markéta Cajthamlová, architektonická projekční kancelář

Soukromý wellness domek v Chotětíně

Kancelář
Markéta Cajthamlová, architektonická projekční kancelář
Evropská 47, Praha 6
marketa-cajthamlova.cz
Autoři
ing. arch. Markéta Cajthamlová, ing. arch. Petra Pelešková
Adresa
Chotětín, Zbiroh
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Stavba s wellness aktivitami se nachází na pozemku investora a sousedí s jeho stávajícím rodinným domem. Podélná nízká hmota zahrnuje odpočívárnu, saunu, parní kabinu, ochlazovnu s bazénkem a sprchou, zázemí a dále venkovní prostor s vířivkou. Je zastřešena ozeleněnou pultovou střechou skloněnou dvěma směry. V celé délce stavby je navržena terasa – dřevěná paluba. Na palubu navazuje kamenné plató. Výškové usazení do sklonitého terénu je vyřešeno co možná nejnižšími opěrnými zídkami z pohledového betonu. Oplocení parcely je ponecháno částečně původní – plaňkové. Proti nežádoucím pohledům ze silnice je stavba odcloněna betonovou zdí. Snažily jsme se zachovat maximum ovocných stromů a vzrostlých bříz. Materiály: dřevěná konstrukce z pohledového dřevěného panelu, v interiéru bíle lazurovaného, fasáda a dřevěná paluba z přírodního modřínu bez úpravy, dřevěná okna, pohledový beton na vyrovnávacích zídkách a zdi oddělující pozemek od silnice, keramická velkoformátová dlažba a keramická mozaika šedého odstínu, kamenné plató z porfyru.
Mapa