Přihlášená díla 2019

d3D, INS spol. s r.o.

Smuteční síň v Broumově

Kancelář
d3D
Vrchovinská 940, 549 01 Nové Město nad Metují
www.d3d.cz
INS spol. s r.o.
Parkány 413, 547 01 Náchod
www.insnachod.cz
Autor
Akad. Arch. Pavel Rydlo
Spoluautoři
Ing. Pavel Tůma, Petr Šulc
Adresa
Broumov
Zahájení projektu
2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Východočeský Broumov má novou smuteční síň pro poslední rozloučení pozůstalých, vznikla místo staršího objektu postaveného v rámci Akce Z v šedesátých letech minulého století. Neokázalá, hliníkem opláštěná dřevostavba se snaží navázat na místní historickou tradici, na stopy německého vlivu ve zdejší lidové architektuře obecně a na specifickou formu nedalekého památkově chráněného dřevěného kostelíku konkrétně. Zahradní úpravy zdůrazňují dřívější osovou organizaci evangelického hřbitova na řešeném pozemku.
Mapa