Přihlášená díla 2019

archislužba.cz

Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí

Kancelář
archislužba.cz
Husova 13, Brno
http://www.archisluzba.cz
Autoři
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
Adresa
Valašské Meziříčí
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Na začátku byla architektonická soutěž, vypsaná na jaře 2014 a obeslaná 60 návrhy. Předmětem soutěže byla nová smuteční síň pro 200 smutečních hostů a také kolumbária, vsypová loučka a úpravy plochy u hlavního vstupu na hřbitov. Náš vítězný návrh soustředil všechny požadované prvky do jednoho kompozičního celku - do „obřadního okrsku“. KONCEPCE NÁVRHU "Obřadní okrsek" je jasný prostorový prvek se silným symbolickým významem. Rituální význam místa je zdůrazněn stoupající osou "poslední cesty". Cesta je lemována stromy a traktována - stejně jako lidský život - pravidelným rytmem překonávaných stupňů. Tato osa pokračuje až do auditoria obřadní síně. Tam, zdůrazněna převýšeným světlíkem, vrcholí katafalkem s rakví zesnulého. Kompozice prvků „obřadního okrsku“ využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň je využívá pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale. SMUTEČNÍ SÍŇ Objekt je jednopodlažní, s výrazně převýšeným objemem světlíku v ose „poslední cesty“. Světlík je ústředním kompozičním prvkem jak venkovních, tak vnitřních prostor. Objem světlíku navíc ukrývá venkovní části a vývody technologií. Výraznými vstupními dveřmi vchází smuteční hosté přes příčně situované foyer do samotné síně - auditoria. V samotném závěru hlavní osy se nachází apsida katafalku s rakví. Typologie auditoria vychází z tradičního uspořádání „trojlodního“ prostoru, s lavicemi po stranách a s průchodem v ose. Tato tradiční skladba interiéru dovoluje uspořádání různých forem obřadu - umožňuje mimo jiné bohoslužbu slova a vynášení rakve jako součást obřadu. Uzavřenost auditoria je porušena jeho boční vizuální vazbou se „smutečním atriem“. Atrium slouží jako důstojný přechod vstříc všedním dnům – je tudy možný odchod smutečních hostů a také průchod k vsypové loučce ve svahu nad obřadní síní. Klidná atmosféra prostoru je podtržena pomalým plynutím vody ve „Fontáně života“ uprostřed átria. VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ Interiér je pojednán jako symbolický protiklad dvou světů: světa okolo nás a světa jinde, světa dál a výše. Tmavě šedé odstíny podlahy a obložení stěn v úrovni smutečních hostů jsou v kontrastu s abstraktním bílým stropem a světlem přicházejícím z převýšené osy světlíku. Takto definovaná „scénografie“ se přeměňuje při ukončení obřadu. Spouští se svislá stěna – poslední opona, která zakryje apsidu s katafalkem. Otevírají se rolety před velkými bočními okny. Pronikající denní světlo vybízí účastníky obřadu k pozvolnému návratu přes klidné atrium zpět do všedních dní.
Mapa