Přihlášená díla 2019

Pavel Míček Architects

Rodinný dům ve Vsetíně

Kancelář
Pavel Míček Architects
Tř. T. Bati 196, Zlín
www.pavelmicek.com
Autor
Ing. arch. Pavel Míček
Spolupracovník
Ing. arch. Lukáš Klinkovský
Adresa
Vsetín
Zahájení projektu
01/2014
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Pozemek se nachází na jihovýchodním okraji Vsetína, v místní části zvané Ohrada. Jde o strmý západní svah nad Bečvou, který volně přechází v zalesněný masiv Vsetínských vrchů. Řešená parcela je součástí nové rezidenční lokality. Místo poskytuje výhled na celý Vsetín, ale i dálkové pohledy severozápadním směrem, podél údolí Vsetínské Bečvy. Navrhovaný dům se musel svým programem fyzicky vlézt do mezery definované ochranným pásmem inženýrských sítí a horní (východní) přístupovou hranici pozemku. Vznikl dvoupodlažní betonový hranol o půdorysné stopě 11,5 x 11,5m, který je zahlouben do strmého svahu. Společenská část domu je umístěna v nižším podlaží, které je z poloviny pod povrchem země. Vzájemný vztah nadzemního a podzemního prostoru se stal klíčovým pro celou koncepci domu. Těžištěm dispozice je vertikální prostor, diagonálně spojující obývací pokoj se schodištěm a vstupní halou. Tato koncepce umožňuje pracovat v hlavním obytném prostoru se vstupem denního světla z více stran, z různých výšek a v různé intenzitě. Výhled ven a vnímání vzájemného vztahu člověka k zemi i k širší krajině je zde v podobně silné koncentraci. Rozhraní mezi interiérem a exteriérem je umocněno hloubkou, prostřednictvím „meziprostoru“ ve formě terasy či patia. Prosté hranolovité těleso domu je tak díky značnému otevření na úrovni terénu odlehčeno a získává živý výraz. Materiálové řešení pracuje s prostým vzhledem a surovostí zejména betonu a dřeva, které se ve značném rozsahu uplatňují již ve stavební konstrukci domu.
Mapa