Přihlášená díla 2019

Mimosa architekti s.r.o.

Rodinný dům v Zámecké ulici

Kancelář
Mimosa architekti s.r.o.
Vyšehradská 320/49
mimosa.cz
Autor
Ing. arch. Petr Moráček
Spoluautoři
Ing. arch. Jana Zoubková, Ing. arch. Pavel Matyska
Spolupracovník
Ing. arch. Kateřina Fryzelková
Adresa
Mikulov
Zahájení projektu
3/2013
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Atmosféru ulice Zámecká v centru Mikulova vytváří drobné měřítko okolních staveb, pohledy do střech historických domů a výhledy do nedalekého Rakouska, masa mikulovského zámku „za zády“ a v neposlední řadě historie židovské čtvrti, v jejímž srdci se nacházela. Aspirací navrženého domu je využít potenciál unikátní lokality, zajistit dostatek soukromí v turisticky rušném okolí, v těsné vazbě na nejužší historické centrum Mikulova působit samozřejmě a nenápadně, přitom dostatečně jasně odlišit dům od okolní historické zástavby. Navržený dům účelně využívá celý pozemek velkosti přibližně 240 m2. Otevírá se do dvora intimní velikosti uzavřeného do zídek z místního vápence a cihel. S prostorem dvora je přímo propojen obývací pokoj a „ateliér“, díky vnějšímu schodišti a velkorysé terase pak ložnice. Pro vnitřní prostor domu je určující využití různých výškových úrovní ulice a dvora, propojování vnitřních prostor, otevření do krovu v patře. Atmosféra solidního zděného domu a k němu připojeného lehkého dřevěného „ateliéru“ je vytvářena rozdílným materiálovým a konstrukčním řešením – dům je zděnou stavbou opatřenou omítkou, ateliér z převážné části dřevostavbou s fasádou z modřínových prken. Dům je vystavěn z „klasických“ materiálů, od materiálově i formálně obdobných okolních historických staveb jej odlišuje provedení detailů. Formu objektu zjednodušují skryté žlaby, keramické střešní tašky jsou obdobné jako v okolí běžně použité bobrovky, jen s rovnou hranou. Okna jsou bezrámová nebo dřevěná s jednoduchými profily, umístěná v různých hloubkách okenních otvorů. Prostor dvora je z velké části zpevněný cihelnou terasou a mlatem, okolo zídek jsou vysázeny růže a bylinky.
Mapa