Nominovaná díla 2019

SODOMKA*SODOMKOVÁ*ARCHITEKTI

rodinný dům manželů Štěpánových

Kancelář
SODOMKA*SODOMKOVÁ*ARCHITEKTI
K VOŠKOVU 273, ZADNÍ TŘEBAŇ
http://www.sodomka-architekti.cz/
Autor
ing. arch. Šárka Sodomková
Adresa
Český Brod
Zahájení projektu
07/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Rodinný dům v Českém Brodě je postaven v bezprostřední blízkosti železnice, v historickém jádru Českého Brodu. Dům je na velmi malém pozemku. Návrh vycházel z toho, že dráha vede podél severní hrany pozemku v těsné blízkosti, na strmém srázu. Navrhnout dům jako přízemní se pro ochranu vnitřních prostor domu jevilo jako nejvýhodnější, přesto, že na malý pozemek by byl dvoupatrový dům výhodnější. Zároveň památková péče požadovala šikmou střechu. Na základě řízení o výjimce se podařilo prosadit umístění domu na severní hranici pozemku s tím, že jižní zbývající část zahrady byla navržena jako pobytová. Dům byl řešen jako dvojtrakt s tím, že oba trakty jsou zastřešeny pultovou střechou. Toto řešení umožnilo navázat na tradiční urbanismus městského domu v jádru města s tím, že od ulice střecha působí jako sedlová, což obměkčilo i památkáře. V traktu pod pultem směrem na sever jsou umístěny místnosti zázemí a hlavní obytný prostor, který je otevřen do podkroví. Toto křídlo zároveň tvoří protihlukovou barieru a chrání trakt s ložnicemi a zahradu s terasou. Terasa je částečně krytá tak, aby ochránila před deštěm a zastínila obytnou kuchyň v létě. Část v patře pod pultovou střechou nad místnostmi zázemí je navržena jako rezerva jinak poměrně malého domu, je v ní umístěna malá pracovna a prostorná herna pro děti. Dům je navržen jako zděný z akustických pálených cihel s přidanou minerální izolací větranou mezerou a přizdívkou z pálených cihel. Tato k-ce má skvělé akustické vlastnosti a zároveň materiálově navazuje na doplňkové stavby v zahradách obytných domů typické pro městskou zástavbu z počátku minulého století. Severní pultová střecha směrem k železnici má nosnou k-ci z dřevěných panelů a je krytá betonovými taškami, což také zajistilo dobrý akustický útlum.
Mapa