Přihlášená díla 2019

Atelier 6, AIR

Rodinný dům

Kancelář
Atelier 6, AIR
Smilova 401, 530 02 Pardubice
www.air-atelier.cz
Autor
Ing. arch. Radek Šíma
Spoluautoři
Ing. arch. Vítězslav Táborský, Ph.D., Ing. arch. Aleš Jeřábek
Adresa
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Zahájení projektu
07/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Blatnice pod Svatým Antonínkem, obec s vinařskou tradicí, rozkládající se na rozsáhlé rovině přecházející do mírného svahu s vinohrady. Uprostřed obce v rostlé zástavbě se nacházela původní hospodářská usedlost s novodobou obytnou částí a navazujícími chlívy bez hodnotných architektonických prvků. Kompozici uzavřeného dvora ukončovala vzdálená, samostatně stojící stodola. Přáním investora bylo navrhnout dům pro rekreaci s možností ubytování přátel s rodinami. Navržená hmota domu kopíruje půdorys původní stavby. Respektuje tak obecný princip zástavby v obci a zároveň vytváří naprosto soukromý prostor pobytové zahrady. Vlastní forma domu, s minimalistickými detaily v geometricky přesných plochách, vychází z abstrahovaného tvarosloví původních domů v obci. Nový přízemní dům je do ulice otevřen hlavním zapuštěným vstupem a vjezdovými vraty. Dispozice domu je rozdělena na část ubytovací a na část společenskou, přecházející do prostoru otevřené „stodoly“, která nabízí venkovní kryté posezení. Vzhledem k rekreačnímu využití objektu, je dům otevřen výraznými prosklenými plochami do své soukromé zahrady. Ta je opticky ukončena hmotou zachované původní stodoly a po svém obvodu ohraničena plotem z neomítaného cihelného zdiva, které zbylo z původního bouraného domu. Neomítané zdivo spolu se štukovou omítkou a hladkou střechou z bobrovek, je nejběžnějším místním materiálem.
Medailonek
Mapa