Přihlášená díla 2019

CAMA Architekti s.r.o.

Rezidence Nová Karolina – Bytový dům F

Kancelář
CAMA Architekti s.r.o.
www.cama.cz
Autor
Ing. Arch. David Chromík
Spolupracovníci
Ing. Arch. Jindřich Brož, Ing. Arch. Veronika Jugová, Ing. Arch. Jiří Kacíř, , ,
Adresa
Ostrava
Zahájení projektu
03/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Bytový dům se nachází v centru Ostravy, v sanovaném areálu bývalé koksovny Karolina. Objekt je součástí 2. etapy výstavby New Karolina Residential. Dům F uzavírá východní stranu Náměstí Biskupa Bruna. Objekt má tři schodišťové sekce s 6, 9 a 8 nadzemními podlažími. V přízemí jsou situovány vstupní prostory, komerční jednotky, garáže, sklepy a technické místnosti. Od 2 NP výše jsou navrženy byty různých velikostí a standardů. Hmota objektu je výrazně tvarována s akcentovanými věžemi a vykonzolovaným severním křídlem. Členitou formu sceluje provedení fasády. Hlavním motivem jsou linie stropních desek. Prostor mezi nimi člení francouzská okna, plasticita lodžií a meziokenní vyzdívky se strukturovanou omítkou. V rámci projektu byla řešena dopravní i technická infrastruktura, městský parter a sadové úpravy veřejných prostranství.
Mapa