Přihlášená díla 2019

Rusina Frei architekti, Atelier Partero

Revitalizace parku a náměstí Krakov

Kancelář
Rusina Frei architekti
Bubenská 225/49, 170 00 Praha
www.rusinafrei.cz
Atelier Partero
Elgartova 381/11, 614 00 Brno
www.partero.cz
Autoři
Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Alena Hrabětová
Spoluautoři
Jakub Finger, Mirka Svorová
Spolupracovník
COLMO (grafika)
Adresa
Praha 8 - Bohnice
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Reálná podoba vize výstavby sídlišť jako bydlení obklopené přírodou, přináší do současné podoby veřejných prostorů neuchopitelnost a nepřehlednost. Revitalizace parku a náměstí Krakov se snaží přinést plnohodnotnou alternativu života v blokovém městě i do středu sídliště Bohnice. Řešení, vzniklé na základě soutěže a komunikace s místními obyvateli, nabízí prostor pro všechny generace. Území kolem kulturního domu je pomyslně děleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory do sebe volně přecházejí. Všechny tři části území jsou vzájemně propojeny kruhovými „ostrovy“ a výsadbou stromů. Díky revitalizaci byly odstraněny bariéry. Celé území tak tvoří jeden volně plynoucí, parkově upravený prostor. Přirozený sklon terénu je sjednocen červeným asfaltem. Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou. Dřevostavbu přesahuje zelená eliptická střecha a vytváří tak zastínění a ochranu před deštěm. Rovná zpevněná plocha náměstí je připravena pro sezónní trhy, vánoční koncerty pod stromečkem nebo sousedská setkání. Náměstí je propojeno s terasou kulturního domu pobytovými schody, které mohou sloužit k posezení pod vzrostlými borovicemi nebo jako hlediště při pořádání kulturních akcí. Díky dřevěnému schodišti a novému bezbariérovému vstupu vznikla krátká pěší trasa z parku do horní části území. V městském parku převládají travnaté a mlatové plochy určené k posezení, hře a odpočinku. Stávající stromy jsou doplněny o suchomilnou výsadbu blízkou okolní krajině. Součástí realizace je i práce s dešťovou vodou a její zachytávání ve městě. K tomu slouží travnaté poldery a soustavy zasakovacích studní, které se vypořádávají s nemožností zasakovat vody povrchově.
Mapa