Přihlášená díla 2019

Lennox architekti, s.r.o.

Revitalizace osady Buďánka – Koloniál

Kancelář
Lennox architekti, s.r.o.
Pod Andělkou 9 / 155 169 00 Praha 6, Hlavní město Praha
www.lennox.cz
Autoři
Ing. Arch. Markéta Smrčková, Tomáš Starý
Spolupracovník
Ing. Michal Pek
Adresa
Praha 5
Zahájení projektu
8/2014
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
V 1.pol.19.st. vzniká nad Motolským potokem dělnická osada Buďánka, čítá okolo 20 domků. Postupem času je pohlcena rozvíjející se městskou zástavbou, ale přesto zůstává v téměř intaktním stavu. V 80.letech 20.st. je rozhodnuto o úplné demolici a výstavbě panelových domů. Většina objektů je státem vykoupena a začíná éra devastace. V roce 1991 je sice vyhlášena památkovou zónou, ale na přístupu města se nic nemění. Buďánka se rozpadají. V roce 2006 zakládají lidé z okolí občanské sdružení, kterému se daří nastartovat kroky směřující k záchraně. Je uspořádána soutěž na komunitní centrum lokality, které se má nacházet v bývalém obchodu s koloniálním zbožím. V roce 2016 je Koloniál podle našeho návrhu zrekonstruován. V roce 2017 zde probíhá architektonický workshop, na jehož základě zpracováváme celkový "Manuál revitalizace Buďánek". Koloniál Podporujeme dynamiku domu, jeho specifický tvar. Přiznáváme, že patro domu bylo nutné vyzdít znovu a navrhujeme v něm proto do 3 stran nové asymetricky umístěné okenní otvory s jednoznačně současným typem oken v líci fasády. Výkladce v přízemí jsou naopak reminiscencí původních hlubokých výloh. Mezi samotný objekt a opěrnou zeď vkládáme sociální zázemí a vnitřní prostory domu tak mohou zůstat celistvé. Do hlavního objemu je vložen fošnový strop a úzké schody. Přízemí s barovým pultem funguje jako kavárna. Horní prostor je variabilnější, schody lemuje lavice s úložnými boxy, naproti jsou součástí plnostěnného zábradlí výklopné stoly. Probíhají zde výtvarné dílny, meetingy, ale např. i hodiny jógy... Manuál Odkrýváme vrstvy minulosti, hledáme genia loci místa. Určujeme základní principy revitalizace: vymezení, propojení, zpřístupnění, postupný vzájemně reagujícího rozvoj, funkční pestrost a pravidla pro ochranu, obnovu i nové intervence.
Mapa