Přihlášená díla 2019

MCA atelier, s.r.o.

Revitalizace Komenského náměstí v Praze na Žižkově

Kancelář
MCA atelier, s.r.o.
Dykova 51/1, Praha 10 - Vinohrady
www.mca-atelier.com
Autoři
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Spolupracovníci
Ing. Pavel Košťálek, Ing. arch. Radek Novotný
Adresa
Praha 3 - Žižkov
Zahájení projektu
04/2013
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Veřejný prostor není pouze fyzická forma, ale především situace. Když navrhujeme veřejné prostranství, nepřemýšlíme v první řadě o fyzické podobě, ale o tom, co se v jeho prostoru všechno může dít? Co by tam lidé rádi dělali? Jaký je potenciál místa? K jakým zážitkům výchozí prostředí inspiruje? Kdo jsou lidé, kteří v něm budou žít? Jakou roli na kvalitě bytí v něm zde může sehrát architektura? Revitalizací Komenského náměstí jsme chtěli znovu stvořit a uvést do života náměstí, které v poslední době sice neslo takové jméno, ale ve skutečnosti jím vůbec nebylo. Bylo nepřístupným místem, parkovištěm, střechou podzemní stavby. Návrh se musel vypořádat s množstvím determinant. Bylo třeba ponechat kryt civilní obrany, jehož stavba vnesla do náměstí výškové rozdíly, které komplikují připojení prostoru k okolním domům a ulicím. Chtěli jsme zachovat existující stromy – ty ale koření v nepřirozených výškách v návaznosti na výšku krytů. Nové náměstí působí a funguje jako krajina. Je průchozí všemi směry a v každém místě nabízí téma k pobývání pro všechny skupiny lidí – maminky s malými dětmi, starší generaci, studenty, lidi jdoucí do práce. Obývací pokoj před školou. Linky trávy evokují notovou osnovu. Bytí na schodech: Čekání, setkávání, odpočívání. Divadlo: Prostor orámovaný schody k sezení, divadlo každodenních činností i místo pro koncerty, setkání, debatování. „Pramen poznání“: Kamenné a vodní kruhy se odvíjí od symbolu pramene poznání a odkazují na J. A. Komenského. Kopce: Ležení, válení sudů, výhled. Travnaté obliny připomínají českou krajinu - podhůří Krkonoš, kde J. A. Komenský navždy opustil Čechy. Hnízda: Stolů, lavic, židlí – pro práci na počítači, čtení, povídání, piknikování, učení se, hraní šachů. Plochy her: Mlatové plochy pro petangue, kuličky, skákání.
Mapa