Přihlášená díla 2019

Studio New Work

Rekonstrukce rodinného domu v Brně

Kancelář
Studio New Work
Vranovská 102, Brno, 614 00
www.newwork.cz
Autor
MgA. Svatopluk Sládeček
Spoluautoři
Ing. arch. Jaroslav Matoušek, Ing. arch. Petra Bitaudeau Vašková
Adresa
Brno
Zahájení projektu
7/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Dům je v řadové zástavbě rodinných domů a tvoří dvojici se sousedním domem, který měl ovšem jiné uspořádání. Stavební úpravy objektu nepřekročily původní zastavěnou plochu. Pozemek je orientován jih-sever. Změny proporcí otvorů odrážejí nové vnitřní uspořádání prostorů. Hmota původního domu je v posledním patře rozšířena o dřevěnou stavbu obsahující jednu místnost. Z důvodů chatrné spodní konstrukce bylo nutné změnit prostorové uspořádání vstupního podlaží a tak došlo k vložení šikmé osy a sbíhavých prostorů do jinak pravoúhlé stavby. Prostorové řešení domu dodržuje jeho původní koncept. Jednotlivá patra jsou spojena schodištěm, které je umístěno k fasádě orientované do zahrady. Posunem vstupních dveří do vstupní chodby vzniká zastřešené závětří. Na závětří navazuje vstupní hala. Na halu je napojen sklad, wc s technickou místností a směrem k zahradě pracovna a schodiště. Přes pracovnu se prochází na zahradu. Celé přízemí má podlahu z repasovaného a nově doplněného terasa. 2.NP je společenskou částí domu. Je zde obývací pokoj s kuchyňským koutem. Směrem do zahrady se dá vyjít na původní balkon. Novým členěním otvoru směrem do ulice zároveň vzniká menší lodžie. 3.NP je klidovou částí domu. Nachází se zde samostatné WC, ložnice se šatnou a koupelna. Z koupelny je přístupný stávající balkon. Směrem do ulice opět vzniká menší lodžie. Ve 4.NP se nachází nově vybudovaná koupelna s WC, samostatná ložnice a nově vybudovaný atelier v dřevěné nástavbě.
Mapa