Přihlášená díla 2019

JPS J. Hradec, spol. s.r.o.

Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory

Kancelář
JPS J. Hradec, spol. s.r.o.
Jarošovská 753/II., 377 01 J. Hradec
www.jpsjh.cz
Autor
Ing. Milan Špulák
Adresa
Město Dačice
Zahájení projektu
06/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
V rámci projektu došlo k rekonstrukci původního 6-ti podlažního objektu v areálu Nemocnice Dačice. Objekt byl postaven v r. 1950. Realizací projektu došlo k přestavbě budovy na nový Domov pro seniory pro celkem 73 klientů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny samostatným hygienickým zázemím. Účelem realizace bylo vytvořit pro klienty domova příjemné prostředí, ve kterém se budou cítit jako doma a jejich život nebude orientován pouze na buňku pokoje, ale přijmou za své i ostatní společné prostory objektu, které jsou v rámci projektu vybudovány. Součástí realizace byly mimo vnitřních stavebních úprav i venkovní zpevněné plochy, a to nová příjezdové komunikace, parkoviště a sadové úpravy v blízkém okolí objektu. Stávající objekty jsou šestipodlažní, nová přístavba má 5 podlaží. Ve stávajícím hlavním objektu jsou jednolůžkové pokoje, zázemí pro obyvatele domu, zázemí pro personál. V nové přístavbě jsou dvoulůžkové pokoje. Oba objekty mají prosklené otvorové výplně v obvodovém plášti izolační dvojskla v Al. rámech. Všechny objekty jsou z vnější strany zatepleny (kontaktní a bezkontaktní zateplovací systémy) s předsazenými provětrávanými fasádami. Obklad provětrávaných fasád je v některých částech z vlnitého plechu, jinde bylo použito vláknocementových panelů. Byl vybudován nový vjezd z ul. tak, aby provoz domu pro seniory byl oddělen od provozu nemocnice. Na vjezd do areálu nového domu pro seniory navazuje objízdná kruhová točna. Z kruhové točny, která je zasazena do parkové úpravy, je napojené parkoviště pro osobní automobily. Při realizaci byly použity moderní technologie (např. bezvýkopová sanace stávající kanal. sítě, provedení infůzních clon ve stávajícím zavlhlém objektu, nosnou kci střechy z viditelných lepených dřevěných vazníků)
Mapa