Přihlášená díla 2019

Projektový atelier DAVID, s. r. o.

Rekonstrukce kina Biograf Český ráj

Kancelář
Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Ruprechtická 199/122, Liberec
www.atelierdavid.cz
Autor
Ing. arch. Ladislav David
Spoluautoři
Ing. Martina Bulenová, Ing. David Dlouhý, Ing. Jan Havránek, Ing. arch. Jakub Středa, Ing. arch. Hana Svobodová
Adresa
Jičín
Zahájení projektu
02/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Budova byla postavena roku 1923, původně jako divadlo, podle projektu pražské firmy Gröger, Hemerka a spol. Během 20. století byla stavba několikrát upravována a doplněna přístavbami, které zásadně změnily její vzhled, zejména pak monumentální arkádový vstup, i samotný interiér. Projekt rekonstrukce spočívá především v očištění budovy od různorodých pozdějších úprav, obnovení vstupního portálu, redukci kapacity sálu ve prospěch zázemí pro návštěvníky a také v modernizaci audiovizuální techniky sálu. Za zmínku stojí, že Biograf Český ráj patří mezi nejnavštěvovanější kina v Čechách.
Mapa