Přihlášená díla 2019

ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.

REKONSTRUKCE HOSPODY SE SÁLEM V MÁSLOVICÍCH

Kancelář
ATELIER BOD ARCHITEKTI s.r.o.
Osadní 799/26, Praha 7
www.bodarchitekti.cz
Autoři
Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda
Adresa
Máslovice
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2018
Hodnotící zpráva poroty
Nacházíme se uprostřed malé, v podstatě bezvýznamné vesnice na sever od Prahy. Blízko hlavního města, ale v jiném světě. Nevyčítejte si, že jste si z cesty sem nic nezapamatovali. Náhle vás donutí zastavit minimalistická stavba. Hospoda v Máslovicích je rozhodně nečekaným překvapením. Hospody jsou v našem každodenním životě důležité, i když první asociace na tento žánr nebývají vždy pozitivní. Mělo by se na ně hledět jako na podstatné, základní veřejné budovy, v nichž prohlubujeme vztahy s ostatními lidmi, sdružujeme se, ale i odpočíváme. Pokud se správně navrhnou a dobře provozují, mohou se stát významným centrem společenského života, a to zejména v menších městech, vesnicích a odlehlejších čtvrtích, kde je toto propojení architektury a občanského života zásadní. Porota si dokáže představit, že tahle hospoda se svým krytým vstupem, tanečním parketem a víceúčelovým sálem bude dobře sloužit k aktivizaci místních obyvatel. V Máslovicích se díky této realizaci zlepšila celková kvalita prostředí a budova tvoří neoddělitelnou součást revitalizovaného veřejného prostoru. Koncept budovy je jasný a logický. Architektonické řešení, preciznost detailů i výběr materiálů jsou na vysoké úrovni, citlivě volené. „Rurální“, útulný interiér má přátelskou a vstřícnou atmosféru. I přes omezený rozpočet se podařilo dosáhnout maximálního účinku. Architektonické řešení je ve všech ohledech vyvážené, jednoznačné a střídmé. Je „tak jednoduché, jak to jen jde, ale ne víc” (jak řekl Einstein). Interiér i exteriér vyzařují soudržnost a střízlivost. Což je docela velký úspěch na to, že jde o místo, kde se podávají alkoholické nápoje. V této hospodě se sice můžete přiopít, ale v podstatě nikdo se v tomto prostředí není schopen úplně zpít, alespoň ne ten, kdo má cit pro architekturu a vystavěné prostředí. Budova připomíná výstavu Super Normal (podtitul: Sensations of Ordinary) a stejnojmennou knihu autorů Naota Fukusawy a Jaspera Morrisona. V roce 2006 tito dva designéři sbírali po celém světě předměty běžné potřeby, jako lampy, ramínka na šaty, tácy, sponky a kolíčky na prádlo, které byly tak „normální“, že se staly současně „normálními“, ale i „výjimečnými“. Sousloví Super Normal je vůbec ošemetné. Buď jde o oxymóron (super versus normální), nebo o superlativ. Podle Fukusawy se Super Normal zabývá méně navrhováním krásných věcí a více se věnuje zdánlivě obyčejným a domáckým, ale nezapomenutelným životním okamžikům. Rozhodně nejde u Super Normal o nic honosného ani šokujícího. Nic sofistikovaného, spíše obyčejného, nepodléhajícího módním trendům. Tento popis se zde dokonale hodí. Mohla by se tato hospoda stát standardem? Normou? Většina z nás usiluje o kvalitní základní věci, takže doufejme, že ano. Stejně jako potřebujeme chléb a máslo bez umělých přísad a jiných aditiv, bez čehokoliv, co nám uměle zlepšuje chuť, potřebujeme více architektury tohoto typu.
Odůvodnění udělení Ceny partnera
Ministerstvo pro místní rozvoj se rozhodlo udělit cenu za prosazování kvalitní výstavby prostřednictvím architektonických soutěží rekonstrukci hospody se sálem v Máslovicích. Rekonstrukce je ukázkovým příkladem vhodného postupu obce, která se zajímá o kvalitu svého vystavěného prostředí a využívá k tomu nástroje architektonické soutěže, přestože jí to zákon neukládá. Výsledkem je stavba, která není architektonickým výstřelkem, ale skvěle zapadá do okolního prostředí, má nápadité prostorové řešení a propracované detaily. Navíc se jedná o rekonstrukci zanedbané stavby na návsi v centru obce, což považujeme za mnohem cennější, než kdyby byl objekt realizován jako novostavba na okraji sídla. Hospoda v Máslovicích je ukázkovým příkladem, že i v malých obcích může vzniknout skvělá architektura, která nabídne obyvatelům i návštěvníkům prostor pro společné aktivity a posílí jejich sounáležitost v rámci komunity i vztah k místu.
Popis projektu
V roce 2014 se malá obec nedaleko Prahy – Máslovice rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na návsi, kde naposledy sídlil autoservis, ale kdysi zde bývala hospoda. Přestože v Máslovicích již jedna hospoda byla, nebylo kde pořádat kulturní a sportovní akce pro místní obyvatele. Objekt, ve kterém se nyní hospoda s víceúčelovým sálem nachází, se zdál být optimální. Budova stojí na návsi v centru obce. Tato poloha je pro dům takového společenského významu správná. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné hospody jeden související celek, který je obklopen návsí. Posílení propojení hospody a návsi je klíčové, zejména zvážíme-li děje konané v hospodě a v sále a jejich význam pro společenský život obce. Původní podoba objektu byla výsledkem mnohaletého přistavování a přestavování objektu, které nakonec vedlo k prostorové srostlici a dispozičnímu bludišti. Toto nepřehledné řešení měníme ve snadno pochopitelné dispoziční schéma kříže. Objekt je rozčleněn na dva trakty. Trakt obslužný, který je situován ke dvorku a trakt obsluhovaný bezprostředně navazující na náves v celé délce východní fasády. Hlavní vstup do domu je z návsi a vedlejší podružný vstup ze dvorku. Na hlavní vstup navazuje chodba – osa, na kterou se pojí všechny provozy a vertikální komunikace. Vpravo se nachází lokál, vlevo sál, ty jsou odděleny od chodby velkými dvoukřídlími dřevěnými dveřmi, které se v případě konání větší akce dají otevřít do kolmé polohy, protilehlá křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží pro oddělení zádveří a zbytku chodby a vzniká jeden velký propojený prostor sálu a hospody. Samotný sál je možné otevřít směrem do vydlážděné návsi třemi velkými francouzskými okny.
Medailonek
Mapa