Nominovaná díla 2019

ma3 architekti

Rekonstrukce administrativní budovy PRE

Kancelář
ma3 architekti
Štíhlická 3, Praha
www.ma3.cz
Autoři
Ing. arch. Jan Adámek, Ing. arch. Štěpán Malý
Adresa
Praha
Zahájení projektu
06/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Nárožní budovy se od nepaměti uplatňovaly jako jeden z významných prvků při tvorbě veřejných prostorů, ulic, náměstí a parků. Často se nacházely na hranici různých světů. Byly místem setkání nebo sloužily jako orientační body. Mezi tyto budovy patří i tento zrekonstruovaný kancelářský objekt, který se nachází na rohu ulic Ke Karlovu a Kateřinská. Dům je původně z 60. let 20. století a od samého vzniku sloužil k administrativním účelům v oboru energetiky. Byl součástí většího celku budov v přirozené inkluzi. Při návrhu nového vzhledu jsme se snažili vrátit budově důstojnost a důležitost nárožního objektu. Budovu zvýraznit, ale přitom ji nevyčlenit ze souboru staveb, kam přirozeně patří architektonicky i provozně. Naší snahou bylo její architekturu zjednodušit a najít jí novou výrazovou formu. To nás vedlo k použití předsazené fasády. Její plechové panely jsou novým, dominantním, výrazovým prvkem, který chrání budovu před sluncem a navíc jí vtiskl industriální charakter. Použitím předsazené fasády jsme dosáhli potlačení stávající formálnosti budovy, tvořenou pravidelně se opakujícími okny. Vše, co se odehrává na fasádě je ukryto za těmito panely. Interiér budovy navazuje na industriální charakter exteriéru. Minimalistický návrh je založen na kontrastu odlišných materiálů. Uplatnili jsme zde hru textur a struktur s hladkými povrchy. Kontrastní je i barevné pojetí návrhu – černá a bílá barva jsou doplněny tlumenými odstíny. Materiály a prvky, které jsme zde použili, se objevují převážně v průmyslových budovách, kde jsou často aplikované zdánlivě bez požadavku na dokonalost a rovinnost, ale převážně s požadavkem na odolnost a trvanlivost. Přiznaná je i většina rozvodů, která je vedena po povrchu.
Mapa