Přihlášená díla 2019

ov architekti, s.r.o.

Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy

Kancelář
ov architekti, s.r.o.
Badeniho 29/5, 160 00 Praha 6 Hradčany
ov-a.cz
Autor
Ing. arch. Štěpán Valouch
Spoluautor
Ing. arch. Jiří Opočenský
Adresa
Beroun
Zahájení projektu
březen 2014
Dokončení realizace
2016
Popis projektu
Původní budova z osmdesátých let minulého století původně sloužila jako telefonní ústředna. Její výzor určoval prefabrikovaný konstrukční systém. Původní architektura budovy měla určité sochařské kvality, zároveň však působila periferním dojmem, přesto že stojí v blízkosti městského centra. Vyznačovala se uzavřeným parterem, nekontextuálností, ztrátou městského měřítka a nedefinovanými veřejnými prostory. Fasáda působila příliš uzavřeně a vstup do budovy nebyl v úrovni ulice. Základní hodnoty budovy vhodné k zachování byli: Sochařská kvalita schodišťové věže, která byla podpořena její nadstavbou. Původní prefabrikovaný železobetonový skelet nabídl dobrou možnost transformace navzdory jistým technickým limitům. Další potenciál se skrývá v samotném pozemku, který je situován v bezprostřední blízkosti centra a řeky s nábřežím, které se postupně proměňuje v atraktivní klidnou obytnou zónu. Cílem přestavby bylo více začlenit budovu do městské struktury, otevřít její parter a proměnit ji v městský administrativní palác. Maximálním uvolněním parteru a jeho otevřením do exteriéru se podařilo propojit budovu s okolím.. Řešení předprostoru objektu integrovalo areál do městského prostředí. Nový předprostor budovy je navržen s osvětlenou piazzetou s parkovou úpravou, reprezentativním schodištěm a mobiliářem. Administrativní nájemné celky jsou řešeny jako co nejuniverzálnější. Okenní systém umožňuje připojit dělící příčky v modulu 1,5 a 1,4 m. Do nájemních prostor na jednotlivých podlažích se vstupuje ze společné plochy před výtahem a schodištěm, ze které jsou také přístupné sociální zázemí. Vnější plášť budovy byl proražen velkými okny, která mění měřítko masivního objemu. Nová Velkorysá okna jsou dělena dle flexibilního kancelářského modulu.
Mapa