Přihlášená díla 2019

ADR s.r.o.

RD Slaný

Kancelář
ADR s.r.o.
3127/1, 150 00 Praha 5
http://www.adr.cz
Autor
MgA. Petr Kolář, MgA. Aleš Lapka
Spoluautoři
Ing. arch. Pavel Hanzal, Ing. arch. Anna Horáková, Ing. arch. Jakub Novák
Adresa
Slaný
Zahájení projektu
4/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Realizace velkorysého rezidenčního objektu ve Slaném představuje harmonický příklad osazení soudobé architektury v kontextu maloměstského prostředí a jeho přírodního rámce. Současná, svojí formou spíše lapidární a minimalistická forma je citlivě osazena v  navazující architektonicky různorodé zástavbě tak, aby na sebe nestrhávala pozornost a  nepůsobila rušivě jak na stávající uliční frontu, tak na siluetu vzrostlých stromů v okolí. Kompaktní kompozice hmot s převládající architektonickou složkou patrná ve vstupní části pozemku se následně rozehrává v rozvolněnou jednopodlažní skladbu, dobře pozorovatelnou díky velkorysému prostoru zahrady s drobnou architekturou a uměleckými prvky komponovanými v návaznosti na architekturu domu a tvořící s ním jeden harmonický celek.
Mapa