Nominovaná díla 2019

A.LT architekti

Radnice v Praze

Kancelář
A.LT architekti
Závěrka 398 / 3, Praha
http://a-lt.cz
Autoři
Peter Lacko, Filip Tittelbach
Spoluautoři
Tomáš Balej, Lenka Dvořáková
Adresa
Praha 8 – Ďáblice
Zahájení projektu
2013
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Radnice v Praze Zadání multifunkční objekt se společenským sálem, poštou a ordinacemi lékařů s daným finančním limitem Lokalita periferie Prahy – Ďáblice / uprostřed obytné zóny v místě plánovaného Nového Centra Ďáblic Architektura jednoduchý, přízemní, bezbariérový dům není monumentem, ale spíše instrumentem pro obyvatele všech věkových kategorií / podstatou řešení maximální otevřenost a transparentnost, světlo a vzduch / bez demonstrace důležitosti objektu, ale se zdůrazněním služby veřejnému zájmu / čtyři oddělené části (ordinace, multifunkční sál, úřad, pošta) propojeny vestibulem / vestibul jako podloubí a “odlehčovací“ plocha i při plesech, zábavách a koncertech a příležitostný prostor pro výstavy / uvnitř atria k prosvětlení vnitřních prostor / vzájemná synergie, hranice mezi sekcemi se mohou měnit podle aktuálního využití / neutrální materiály pro civilní charakter vnitřního prostoru a vyznění světla / čelní strany fasád opatřené potiskem se vzorem s proměnlivým stříbrno-bílým, reflexním efektem pro větší identifikaci občanů s „abstraktní krabicí“ Konstrukce a technologie základní nosná konstrukce z masivního, dřevěného skeletu v modulu 4/4m / fasáda a střecha z exteriérové strany opláštěna tepelněizolačními panely / dílčí vyzdění liaporem jako zavětrování, případně zlepšující akustické parametry / podlaha Panbex / vnější výplně otvorů hliníkové, vnitřní dřevěné / střecha extenzivní zeleň / topení a chlazení tepelnými čerpadly vzduch/vzduch / elektrokotel + elektrorohože v podlahách ve společných prostorech jako doplňkový zdroj / vzduchotechnika s nuceným větráním sálu, zabezpečení, Audio video
Mapa