Přihlášená díla 2019

žalský architekt

Prodejna v Seči

Kancelář
žalský architekt
U Průhonu 26, Praha 7, 170 00
www.zalskyarchitekt.cz
Autor
Ing.arch.MgA. Jan Žalský
Spoluautoři
Ing.arch.Vít Podráský, MgA. Lenka Milerová, MgA. Lukáš Koubek, MgA. Monika Jasioková
Adresa
Seč
Zahájení projektu
10/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Základní koncepce stavby vznikla při workshopu - intenzivní celodenní práci několika lidí v jedné místnosti. Prověřeny byly desítky možných variant na fyzickém modelu, nejpřesnější z nich pak dále rozpracována. Stavba stojí na periferii - za záhumení cestou - jednoho menšího města ve Východních Čechách. S investorem a zároveň stavitelem se známe dlouho. Nájemcem je pak vietnamský obchodník. Prototyp této typologie byl realizován před pěti lety v Heřmanově Městci. Zde byl nově doplněn o bydlení určené přímo pro prodejce. Předobrazem realizované stavby byly stodoly – stavby na rozhraní. Proto tak výrazně převýšená střecha a symetrie čelních fasád. A taky představa domu uzavřeného, spíše do sebe orientovaného, protože kontext neumožňuje jinak. Stejně jako u jiných supermarketů není potřeba výloh. Jen vstup. Plné stěny jsou nutné pro vyložení zboží. To, co je zde navíc a tvoří atmosféru, je světlo prostupující shlukem prken sbitých vazníků. Tektonika stavby je čitelná vně i uvnitř. Použité materiály civilní. Na dvojici pylonů vyzděných z betonových tvárnic sedí valbová střecha tvořená příhradovou konstrukcí. Výšku příhradových vazníků určuje rozpon. Vazníky pak definují tvar střechy. Stavba byla opatřena průběžnou markýzou opláštěnou makrolonem (předpokládáme navršení zboží pod markýzou) a soklem. Směrem na sever je sokl protažen až k záhumení cestě a doplněn čtveřicí sakur.
Mapa