Nominovaná díla 2019

VYŠEHRAD atelier s.r.o.

Přístavba ZŠ Praha 9 – Klánovice

Kancelář
VYŠEHRAD atelier s.r.o.
Zelený pruh 111, Praha 4
www.vysehrad-atelier.cz
Autoři
Ing. arch. Pavel Marek, Ing. arch. Martin Šafránek, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. Šimon Matějovský
Adresa
Praha
Zahájení projektu
05/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Do dvora školy je přistavěna hmota ve tvaru hranolu s učebnami a jídelnou v suterenu. Výškově hmota navazuje na stávající hmotu školy a končí těsně pod hlavní římsou. Materiály a členěním vzniká novostavba s jasně definovaným současným a novodobým výrazem. Je rozdělena na dvě části. První a druhé nadzemní podlaží, kde se nachází učebny a nové sociální zařízení, mírně předstupuje před suteren. Ten vytváří sokl domu. V líci soklu je z boku objemu přimknuta hmota únikového schodiště. Ta je opláštěna žárově zinkovaným tahokovem, který přebíhá ve formě obkladu i na sokl přístavby. Zde kryje okna do jídelny a funguje tak i jako mechanická ochrana. Sokl s hmotou schodiště tak vytváří dohromady hmotu tvaru L, na které spočívá hlavní hmota s učebnami. Ta je opláštěna dřevěnými modřínovými latěmi. Dřevo předpokládáme bez povrchové úpravy v přírodním odstínu, který bude časem získávat přirozenou šedavou patinu. Čitelnost dispozice jednotlivých učeben je ve fasádě naznačena orientací dřevěného obkladu. Pocitově je tak fasáda rozdělena na jednotlivé krabičky se stejně mocným nadpražím, parapetem a boky. Každá učebna je otevřena do dvora velkorysým prosklením z fasádního systému v antracitovém odstínu. Do některých polí jsou vložena světle šedá otvíravá okna. Rozmístění do různých výškových úrovní podporuje hravost fasády, která má odkazovat na objekt určený pro děti. Součástí hlavní hmoty je i kabinet a nové sociální zařízení.
Mapa