Nominovaná díla 2019

projectstudio8

Přístavba školní družiny Plzeň-Újezd

Kancelář
projectstudio8
Pod Všemi svatými 4, Plzeň
www.projectstudio8.cz
Autoři
Ing.arch. Bohuslav Strejc, Ing. Jiří Korelus, Ing. Ondřej Janout
Adresa
Plzeň
Zahájení projektu
1/2018
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Autoři byli původně osloveni k rekonstrukci stávající družiny, umístěné v někdejším rodinném domě vzdáleném 0,9 km od budovy školy. Rozhodli se proto výrazně překročit hranice zadání, optimalizovat celý provoz a družinu přesunout do nově navržené přístavby školní budovy. Město Plzeň – coby investor stavby – s návrhem souhlasilo. Areál základní školy se nachází při křížení ulic Národní a V Brance v centru příměstské části a někdejší vesnice Újezd. Dvoupodlažní historizující budova je orientována delší stranou do Národní ulice; do ulice V Brance se otvírá větší část zahrady se školním hřištěm. Aby autoři zachovali toto prostranství a zároveň dotvořili uliční čáru, situovali novostavbu do volné části pozemku při Národní ulici. S respektem ke stávající budově k ní objekt družiny připojili pouze přízemním krčkem s novým vstupem z ulice i zahrady. Hmotu dvoupodlažní dřevostavby – nižší i kvůli ploché střeše – dimenzovali tak, aby nekonkurovala stávající budově. Novou družinu navrhli jako střídmý kvádr, opláštěný dřevěnými latěmi a v uliční části „rozehraný“ rukávcem se vstupem a přiznaným tvarem schodiště, umístěného k líci fasády. Dřevěný rošt zde kromě schodiště překrývá i několik okenních otvorů (a autoři jej uplatnili i v interiéru). Vnitřní prostor obou podlaží autoři otevřeli do zahrady velkoformátovými pásovými okny. Do přízemí soustředili kromě spojovacího koridoru také jídelnu se zázemím a samostatným vchodem z ulice. Do patra autoři umístili dvě místnosti družiny, propojené skládací akustickou stěnou, oddělené toalety a úklidovou místnost s plynovým kotlem. Jednotlivé provozy odlišili různými barvami podlahové krytiny a vybraných stěn. Před výukou i po ní tak žáci mohou „zažít školu jinak“ a v živém, současném prostoru si užívat bezprostřední spojení se zahradou.
Mapa