Nominovaná díla 2019

Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.

Pomník Benedikta Roezla

Kancelář
Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D.
V Štíhlách 1311/3, 142 00 Praha 4 - Krč
home.czu.cz/jebavy
Autor
Doc. Ing. Matouš Jebavý, Ph.D. - autorizovaný architekt - krajinářská architektura
Spolupracovníci
Mgr. Martin Široký, akademický sochař, Mgr. Ing. Ondřej Šimek, DiS., Ing. Jiří Surovec, Ph.D.
Adresa
Praha 2
Zahájení projektu
01/2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Realizace projektu Doc. Matouše Jebavého na obnovu pomníku Benedikta Roezla na Karlově náměstí v Praze 2. Jedná se o komplexní rekonstrukci významného historického památkově chráněného objektu - nemovité kulturní památky, největšího pomníku Karlova náměstí v Praze 2. Památka se nacházela ve velmi narušeném stavu, vykazovala četné statické poruchy a posuny architektury pomníku, devastováno bylo i vlastní sousoší. Pomník musel být proto komplexně zrekonstruován. Vyřešena byla statika pomníku, zrekonstruovány a nově odvodněny byly základy pomníku, kamenné dlažby. Vlastní sousoší, představující významného českého botanika, zahradníka a cestovatele, "lovce orchideí" Benedikta Roezla s indiánem od sochaře Čeňka Vosmíka a architekta Eduarda Sochora bylo komplexně zrestaurováno. Podle navržené, dosud nepoužité, nové technologie úpravy byla veškerá architektura v okolí vlastního sousoší pomníku sňata, zrestaurována a nově instalována. Architektura i vlastní sousoší byly plasticky doplněny za pomoci mědí armovaných plastických doplňků, vše bylo následně patinováno a hydrofobizováno. Nově musely být navrženy a následně zhotoveny neexistující kovářské doplňky - atributy sochy (orchidea v roce Roezla, nůž indiána), kované lipové ratolesti umístěné na soklu pod sousoším, perlovec okolo městského znaku, dvojice rozměrných bočních kovových nádob pro výsadbu rostlin, dvojice kovových sloupků i na nich zavěšené individuálně vykované řetězy. Okolí pomníku bylo uvolněno od přehuštěného prorostu a nově sadovnicky upraveno. Vše proběhlo pod přímým dozorem Národního památkového ústavu v Praze. Na rekonstrukci se podíleli významní současní čeští restaurátoři Martin Široký - akademický sochař a restaurátor a Ondřej Šimek - restaurátor kovů z AVU v Praze.
Mapa