Nominovaná díla 2019

Atelier RAW

Polyfunkční dům Bratislavská

Kancelář
Atelier RAW
Domažlická 12
www.raw.cz
Autoři
Doc.ing.arch.Tomáš Rusín, Doc.ing.arch.Ivan Wahla
Spoluautor
Ing.arch.Libor Šupler
Spolupracovník
Promed s.r.o.
Adresa
Brno
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Polyfunkční objekt je dostavbou proluky ve stávající zástavbě činžovních domů. Dům respektuje uliční čáru ulice Bratislavská. Ve styku se štítem sousedního činžovního domu navržená hmota ustupuje a navazuje na stávající šikmou sedlovou střechu. Západní fasáda domu respektuje návrhové řešení Územního plánu města Brna – uliční čáru nové městské třídy. Dům je navržen jako osmi patrový s jedním podzemním podlažím. Má dvě komunikační jádra a dvorní pavlač. Svojí formou se dům snaží komunikovat na stávající zástavbu kvalitních činžovních domů v historizujícím stylu. Na fasádě jsou v pravidelném rastru uspořádána velká okna do obytných prostor, jejichž špalety jsou opatřeny omítkou v bílé barvě. Na jihozápadní stranu a na jihovýchodní stranu jsou umístěny polozapuštěné lodžie a balkóny. Fasáda je obložena režnými cihlovými pásky, které svoji strukturou a proměnlivou barevností dodávají stavbě přirozené, drobnější měřítko. Dvoupodlažní parter je obložen černou žulou, výkladce jsou opatřeny obloukovými skly na nárožích a leštěnými nerezovými zasklívacími profily. Hmota osmého patra je výškovým akcentem nově vzniklého nároží budoucí nové městské třídy.
Mapa