Přihlášená díla 2019

New Visit s.r.o.

Podzámecký park – Tyršovy sady Pardubice

Kancelář
New Visit s.r.o.
Komenského 264, 500 03 Hradec Králové
www.NewVisit.cz
Autoři
Tomáš Jiránek, Marek Lehmann
Spolupracovníci
Jan Malec, Jana Vančurová, Ondřej Černík, Kateřina Ludvíková, Jitka Jiránková, Pavla Červová, Kateřina Jonášová
Adresa
Pardubice
Zahájení projektu
08/2002
Dokončení realizace
2015
Popis projektu
Projekt začal vítězstvím ve veřejné architektonické soutěži. Cílem bylo vytvořit současný městský park a rehabilitovat jeho vztah zámku s respektem k přírodnímu potenciálu podstatné části prostoru. Centrum města spojujeme s parkem dvěma zásadními zásahy. Na jihozápadě širší městský kontext vnáší do parku výrazná komunikační osa promenády – fakticky "městská ulice" propojující městské centrum s další částí města za řekou. Na jihovýchodě je jedno z centrálních náměstí s parkem srostlé prostřednictvím nového velkorysého schodiště s širokými stupni. V parku se pojí dvě vrstvy, přírodní a kulturní. Městský intenzivní park je autentickým architektonizovaným prostorem pro aktivní relaxaci, zatímco přírodní část – vodní biotop je koncipována tak, že člověk se zde stává tichým pozorovatelem. Z Labe je voda přiváděna do parku novým potokem. Tím vtahujeme řeku do parku, ta se stává se zdrojem závlahové vody. Potok cirkuluje parkem a vrací se zpět do řeky. Na severu potok doprovází nová přírodní louka a domácí dřeviny. Cestní síť je strukturovaná dimenzemi a použitými materiály. Kostru v parku tvoří cesty mlatové, materiálem promenády hlazený beton a dřevo, celé zjemněno vstupy vegetačních prvků - záhonů, nových a stávajících vzrostlých stromů v jejím tělese. Tato osa je doprovázena nábytkem – ocelovou pergolou s membránovým zastřešením a atypickými lavicemi, vyrůstajícími přímo z plochy dřevěných chodníků v betonové promenádě. Orientují pohledy lidí k zámku. Promenádu, v jejích „zádech“ doprovází aktivní relaxační zóna pro děti i dospělé. V kontaktu promenády s městským centrem, je vložena nová dvoupodlažní parková kavárna, která jako logické zázemí parku (občerstvení a hygiena) přináší novou městskou kvalitu.
Mapa