Přihlášená díla 2019

OTA atelier, Projekt Centrum NOVA, s.r.o.

Pivovar Kamenice

Kancelář
OTA atelier
Heřmanova 51, Praha 7
https://www.ota-atelier.cz
Projekt Centrum NOVA, s.r.o.
Palackého 48, 393 01, Pelhřimov
https://www.projektcentrum.cz
Autoři
Ing. arch. Tomáš Henel, Ing. arch. Ondřej Fiala, Ing. arch. Eva Hrubanová
Spoluautor
Ing. Klára Stachová - krajinná architektura
Adresa
Kamenice nad Lipou
Zahájení projektu
04/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Kamenický pivovar je spolu se zámkem zásadní dominantou městského centra již od poloviny 19. století. Od svého uzavření po druhé sv.válce sloužila stavba jako sklad zeleniny a původní velkorysé prostory byly dodatečně rozděleny a přepatrovány. Návrh obnovy tak měl tři zásadní roviny. Očistit hodnotné části stavby od necitlivých přestaveb, navrhnout efektivní provozní řešení výrobních prostor a nových funkcí a doplnit stavbě soudobý architektonický výraz, adekvátní novému využití. Rekonstrukce probíhá ve více etapách. V první, dokončené fázi, bylo jejím předmětem zprovoznění pivovaru, testovacího minipivovaru se šalandou a pivnice, včetně všech nezbytných zázemí. Klíčové provozy pivovaru umisťujeme v rámci stavby tak, aby byly otevřeny do veřejných prostor a zatraktivnili tak celé nejbližší okolí. Pivnici směrujeme do náměstí a novými okny propojujeme s pivovarským dvorem. Ve varně, po obnově původního velkorysého prosklení, vzniká atraktivní průhled z náměstí skrz pivovarský dvůr až do zámeckého parku. Veškerá provozní a technická zázemí jsou skrytá v prostorách sklepů a podkrovích. V designu stavby jsme zvolili přístup, kdy se primárně snažíme využít její prostorové kvality, odprezentovat původní materiálové a konstrukční řešení a případně také rekonstruovat zásadní prvky do původní podoby. V místech, kde bylo třeba navrhnout nové části související s dnešním provozem, se naopak chováme zcela současně. Se soudobým tvaroslovím i materiály, vždy s důrazem na funkčnost a pravdivost celkového přístupu.
Mapa