Nominovaná díla 2019

Vysloužil architekti

Piazzetta Ostrava

Kancelář
Vysloužil architekti
Brandlova 9, Ostrava
www.vyslouzilarch.cz
Autoři
Ing.arch. Ondřej Vysloužil, Ing.arch. Markéta Vysloužilová
Spoluautoři
Mgr. Zdeněk Vysloužil, Mgr. Jaromír Šlosar
Spolupracovníci
Ing. Josef Laža, Ing. Magda Cigánková, Ing. Alena Muchová, David Trögler
Adresa
Ostrava
Zahájení projektu
01/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Ambicí návrhu byla přeměna veřejného prostoru (Piazzetty) z původně průchozí a obslužné plochy v místo, kde bude příjemné chvíli pobýt. První částí návrhu bylo vyřešení problematických detailů, snižujících komfort a bezpečnost užívání veřejného prostoru. Druhou částí bylo pozvednutí prostoru na jednu z reprezentativních součástí nejstarší ostravské městské třídy – Nádražní ulice, tak aby se stal jednou z pomyslných vstupních bran do historického jádra města. Úpravy veřejného prostranství spočívaly v opravě zpevněných ploch ze žulové dlažby, vybudování nového veřejné osvětlení k nasvětlení plochy náměstí a prostoru pasáže pod budovou Komerční banky. Dále byly součástí sadové úpravy spočívající ve výsadbě 2ks nových stromů, úpravě záhonu a dalších ozeleněných ploch a výsadbě živého plotu. Prostranství bylo doplněno o nový mobiliář a podstavce pro výtvarná díla. V rámci participativní části projektu se ve prospěch nové koncepce podařilo ovlivnit projekt rekonstrukce přilehlé části tř. Nádražní, kdy došlo ke zkrácení plánované řady parkovacích stání a uvolnění a zároveň vydefinování plochy pro novou Piazzetu. Následně se také podařilo zapojit majitele sousední stavby, který na svém objektu provedl stavební úpravy, vedoucí k odstranění kolizních prvků ve veřejném prostoru. Za zmínku stojí také napojení prostoru na sousední sloupovou síň pomocí nových schodišťových stupňů. Předností stavby je také výtvarné řešení spočívající v motivech andělů na podhledu pasáže, básni vepsané do betonové lavice s osazenou kopií nárožníku v podobě kamenné hlavy. Samostatnou kapitolou je galerie pod širým nebem pro mladé sochaře Ostravské univerzity.
Mapa