Přihlášená díla 2019

TERRA FLORIDA, 2ka

Park Waltrovka

Kancelář
TERRA FLORIDA
Grafická 20, Praha 5
www.terraflorida.cz
2ka
Žltá 14, Bratislava
www.2ka.sk
Autoři
Ing. arch. Lucie Vogelová, Ing. Peter Pasečný, Ing. Ivana Pasečná, Ph.D.
Spoluautor
Ing. Radka Šimková
Adresa
Praha 5 Jinonice
Zahájení projektu
10/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
ZCELA NOVÝ PARK JE NA ÚZEMÍ BÝVALÉ TOVÁRNY WALTER/MOTORLET. Park nabízí zajímavé prostory doslova pro všechny a slouží také jako trvalá připomínka slavné továrny použitím prvků z bourané stavby i systémem informačních tabulí. Podle charakteru můžeme park rozdělit na 2 části: „Liniový park“, který je zcela nově vytvořený na místě bývalých továrních budov a přírodní „Park na kopci“, kde byl původně souvislý náletový porost. Liniový park je pocitově rovinný a volně prostupuje mezi nově postavené bytové domy a je klasicky intenzivně udržován s pravidelně sekaným trávníkem, výsadbou nových stromů a velkým trvalkovým záhonem. Kvalitní vyžití tu lze najít na atraktivním originálním hřišti pro děti s tématem letectví nebo u unikátní fontány inspirované tvarem legendárního leteckého motoru. “Park na kopci” je s převýšením 16 m nejvyšším místem na Waltrovce a je připomínkou původní přírody uprostřed nového města. Záměrně je co nejvíce ponechán přirozenému vývoji. Jako základ byly využity stávající perspektivní dřeviny, dnes doplněné domácími stromy i původní trávobylinné porosty, které jsou podpořeny nově vysetou květnatou loukou. Ta bude udržována postupným kosením, aby byla stále zachována část porostu pro život hmyzu. Přes vrchol parku vede jen přírodní cesta ze štěrkového trávníku, kolem které jsou rozmístěny přírodně laděné herní prvky, autorský industriální altán inspirovaný vrtulí motorových letadel, původní bunkr z II. sv. války a vyhlídka vytvořená na střeše nouzového východu z krytu. Jeden z herních prvků je vzpomínkou na jelena, který zde žil, když už továrna nefungovala. Nově použité prvky z bourané továrny znovu ožívají ve formě landartového „hada“ a sedací zídky a schodů v přírodním amfiteátru.
Mapa