Nominovaná díla 2019

Kamil Mrva Architects

OKO v krajině

Kancelář
Kamil Mrva Architects
Záhumenní 1358/30c, Kopřivnice
www.mrva.net
Autor
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Spolupracovníci
Ing. arch. Martin Vymetálek, Ing. arch. Martin Rosa, Ing. arch. Jakub Popela
Adresa
Janovice
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
V podhůří Beskyd, v blízkosti Lysé Hory se nachází obec Janovice. Nádherné místo v přírodě, na okraji obce, kde bydlí manželé Koťátkovi. Oslovili nás k návrhu jednoduché, doplňkové stavby v zahradě, která by měla sloužit jako pokoj pro hosty a jako meditační prostor pro klienty. Navrhli jsme malou dřevěnou stavbu z fošinkové konstrukce, levitující nad terénem. Založení stavby je provedeno pomocí ocelových vrutů, nedochází tak k vytěžení zeminy a záboru ornice. Dřevěná fasáda je z modřínových desek, které přechází do střešní roviny. Důležitým prvkem stavby je velké prosklení s výhledem do krajiny.
Mapa