Nominovaná díla 2019

KZK Group, s.r.o.

Obchodní centrum Leopoldova

Kancelář
KZK Group, s.r.o.
Zelený pruh 1294/52, Praha 4
www.kzkgroup.cz
Autor
Ing. arch. Petr Kříž
Spoluautor
Ing. arch. MgA. B. Kulawiec
Adresa
Praha
Zahájení projektu
09/2015
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Jedná se o rekonstrukci objektu bývalé prodejny automobilů a servisu na obchodní centrum, kde v přízemí je prodejna potravin a rybích specialit Iceland, řeznictví a drogerie a v patře je zázemí prodejen a kanceláře nájemců Iceland a DM drogerie. Objekt má i vlastní parkoviště ve dvoře. Snahou bylo navrhnout moderní poutavý objekt na exponovaném místě křižovatky ulic při respektování omezení stávajícími konstrukcemi a při zachování nízkých nákladů. Realizace tohoto projektu výrazně oživila občanský parter této části Jižního Města.
Mapa