Nominovaná díla 2019

ATELIER 38, s.r.o.

Náves Velká Polom

Kancelář
ATELIER 38, s.r.o.
Porážková 1424/20, Ostrava
www.atelier38.cz
Autoři
Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Tomáš Bindr,
Spoluautor
Mgr. Tomáš Skalík
Spolupracovníci
Ing. arch. Jakub Miller, doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D., Ing. Hana Hlostová, Ing. Radomír Pauler
Adresa
Velká Polom
Zahájení projektu
2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Za "zrozením" návsi je mnoholetá, systematická a kontinuální snaha vedení obce kulminovat iniciátory veřejného života v místě kostela sv. Václava. Obec postupně vykupovala objekty a pozemky - doplnila kostru symbolických objektů kostela, obecního úřadu, víceúčelového sálu, kavárny a nákupního střediska o poštu a obecní knihovnu. Teprve poté dochází k výkupu špalíčku budov v těžišti kostry veřejného života a vzniká logický, přirozený prostor pro náves. Vlastní oválná plocha je sjednocená v jednotné žluté žulové dlažbě. Jednotnost povrchu je dosažena z nepravidelně kladených odseků. Plocha má dvě úrovně rozdělené schodištěm z žulových bloků. Horní úroveň je v původním spádu podél komunikace a využívá, obnovuje historickou studnu. Spodní úroveň je vodorovná, pobytová, hlukově stíněná od komunikace. Schodiště slouží zároveň jako hlediště pro produkci na návsi. Od komunikací na západní a jižní straně je náves oddělena kamennou zídkou ve shodném provedení jako je zeď kostelní. Vnější ovál náměstí je vydlážděný z šedé žulové kostky, ve které je nově provedený bezbariérový vstup do knihovny. Mobiliář tvoří dubové "rozpohybované" židle a lavice rozmístěné a natočené tak, aby vybízely sedící k vzájemné interakci. Na návsi jsou vysázeny kultivary červených javorů, které obec již dříve vysadila podél komunikací. Vodní prvek využívá toho, že voda umí téci, stříkat, padat a vytvářet hladinu. Využívá původní studnu - ztvárněním víka formující jednotlivé proudy vypumpované vody a umístěním třech druhů pump láká nejenom děti. Voda poté stéká po do schodiště vytesanými prohlubněmi na spodní část návsi, kde meandruje a vytváří hladinu. Vodní prvek je zokruhovaný a pomocí čerpadla voda vytéká v horní části schodiště a s měnící se intenzitou si nachází cestu po schodišti dolů.
Mapa