Nominovaná díla 2019

atelier-r, s.r.o.

Národní sportovní centrum v Prostějově

Kancelář
atelier-r, s.r.o.
Tř. Spojenců 20, 779 00 Olomouc
www.atelier-r.cz
Autor
Miroslav Pospíšil
Spolupracovník
Daria Johanesová, Martin Karlík, Lucie Lindovská, Robert Randys, Lucie Rohelová
Adresa
Prostějov
Zahájení projektu
10/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Stavba se nachází v místě, kde se rozkládalo dlouho uzavřené koupaliště. Zadáním projektu bylo vytvoření prostoru pro sportovní aktivity jako volejbal a basketbal pro mládež, které by bylo možno využít i pro mezinárodní juniorské turnaje. Sportovní plocha tedy obsahuje pro oba sporty jak jedno podélné hlavní hřiště pro zápasy, tak i dvě cvičná hřiště orientovaná příčně. Turnaje je možné sledovat z tribuny s kapacitou přes 300diváků. Součástí návrhu bylo i nové řešení okolních komunikací. Hmota stavby vychází z jednoduchého kvádru, který je na jižní a západní straně vybrán. Obě fasády zde ustupují zpět oproti hraně střechy, která tak vytváří sešikmený "kšilt" kryjící obě hlavní fasády před deštěm. Tyto plochy jsou pohledově nejvíce exponované, jsou tedy tvořeny stříbřitou „krajkou“ z tahokovu. Kontrastem ke zmíněným ušlechtilým plochám jsou fasády na severní a západní straně, provedené z černých trapézových plechů. Jihozápadní nároží haly je pak na celou výšku fasády prosklené. Za tímto prosklením se nacházejí hlavní prostory pro veřejnost i administrativu haly. Hrací plocha a tribuny jsou umístěny již mimo prosklenou fasádu a jsou osvětlovány přes vnitřní prosklení v pracovnách a pomocí střešních světlíků. V prostorné vstupní hale je umístěna recepce, bufet a odpočinková zóna. Z haly je přístupný vstup do zóny pro sportovce obsahující šatny, sprchy a toalety. Součástí je také šatna rozhodčích a místnost maséra. Všechny tyto prostory jsou umístěny pod tribunou diváků. Vstup do druhého podlaží je navržen ze vstupního foyeru pomocí schodiště a výtahu. Tudy se návštěvníci dostanou na tribunu a do privátní zóny s kancelářemi vedení haly a místností pro tiskové konference nebo pro skupinová cvičení. V této části je také zahrnuta klubovna pro hosty s vlastním barem a tribunou.
Mapa