Nominovaná díla 2019

CAMA Architekti s.r.o.

Nájemní komplex Luka Living

Kancelář
CAMA Architekti s.r.o.
Osadní 12a
www.cama.cz
Autor
Ing. Arch. David Chromík
Spoluautoři
Ing. Arch. Jindřich Brož, Ing. Arch. Lenka Chromíková, Ing. Arch. Darina Jasanská, Ing. Irma Konečná
Adresa
Praha 13
Zahájení projektu
04/2014
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Nájemní komplex LUKA je nejmodernější rezidenční budovou v ČR s 15 nadzemními a 2 podzemními podlažími parkingů. Jedná se o mimořádně úspornou budovu v energetickém standardu A, všechny byty jsou vybaveny rekuperací vzduchu a teplé vody, vybaveny jsou i systémy domácí automatizace. CAMA zahájila práce na projektu po vítězství v soutěži v dubnu 2014. Objekt získal v rekordním čase stavební povolení. Díky etapizaci projektu bylo možné zahájit spodní stavbu již na jaře 2015. Zajímavostí je, že se jedná i o polyfunkční budovu. Bydlení je doplněno o nájemní komerční plochy, pronajímatelné administrativní plochy, wellness a fitness. Objekt je přistavován k již fungujícímu obchodnímu centru, s kterým tvoří jednu obchodní galerii. Specifikem projektu je propojení areálu se stanicí metra Luka „suchou nohou“. Jedná se o ojedinělý bytový areál s komplexními doplňkovými službami. Byty nejsou určeny k přímému prodeji, ale k pronájmu. Hmota je organicky tvarována pomocí balkonů při zachování jednoduchého konstrukčního tvaru obvodových konstrukcí. Pravidelně strukturovaná fasáda a její tvar podporují celistvost designu. Patro s obchodní pasáží je plně prosklené, díky němuž se atraktivita podlaží prezentuje i navenek. Ideově má celý komplex zelený charakter. Parter v souladu s architektonickou koncepcí a navazuje na Centrální park. Fasády garáží nejsou tvořené plnými stěnami, ale perforovaným pláštěm určeným k porostu popínavou vegetací, která výrazněji zvýší celkový podíl zeleně v území. Zeleň na terasách a střechách ideu umocňuje. V průběhu projektu jsme řešili řadu velice náročných technických úkolů, mezi které patří antivibrační řešení konstrukce, přeložky kanalizačních přivaděčů pod budovou a zakládání nad technickými kolektory.
Mapa