Přihlášená díla 2019

Aulík Fišer architekti

Na Korábě

Kancelář
Aulík Fišer architekti
Na Václavce 3307/3a, Praha 5
www.afarch.cz
Autoři
Ing.arch. Jakub Fišer, Ing.arch. Jan Aulík, Ing.arch. Leoš Horák, Ing.arch. Jindřich Ševčík
Spolupracovník
Ing.arch. Lucie Chroustová
Adresa
Praha Libeň
Zahájení projektu
12/2010
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Bytový dům je navržen jako solitérní bodový objekt. Poměrně malá zastavěná plocha pozemku uvolňuje velký prostor pro velkorysou společnou zahradu. Díky tomu také zůstává do určité míry zachován charakter místa, tedy místa přechodu kompaktní zástavby přes rozvolněné formy k nezastavěnému ostrohu nad Vltavou. Architektonické řešení je založené na jednoduchém strukturálním motivu rastru okenních otvorů integrovaných se zasklenými lodžiemi přináležejícími k jednotlivým bytům, který racionálně propisuje vnitřní uspořádání dispozice domu, ale umožňuje zároveň její proměny při zachování existujícího vzhledu. Hmota objektu blízká rozměru kostce je situována na podnož suterénu, který díky konfiguraci terénu v místě částečně vystupuje na severní straně na výšku jednoho podlaží a nad jeho úroveň. Vymezuje plochu zahrady a zároveň je modelována ustoupením posledních podlaží severním směrem a konzolou v místě vstupu do domu. Reaguje tak na urbanistické souvislosti místa.
Mapa