Přihlášená díla 2019

Med Pavlík architekti s.r.o., HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích (MMUVD)

Kancelář
Med Pavlík architekti s.r.o.
Mezi Mosty 436, 530 03 Pardubice
mparchitekti.cz
HIGHWAY DESIGN, s.r.o.
Okružní 948, 500 03 Hradec Králové
Autoři
Ing. arch. Tomáš Med, Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. Jindřich Kmoníček
Spoluautor
Ing. Jiří Nývlt
Adresa
Pardubice
Zahájení projektu
10/2013
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Území před vlakovým nádražím v Pardubicích je významným dopravním uzlem nadregionálního významu a zároveň jednou ze vstupních bran do města. Navíc tvoří v rámci urbanistické kompozice města výrazný prostorový prvek komponovaný jako pohledové ukončení hlavní městské osy. Jako takový patří k prostorům definujícím obraz města v myslích nejen jeho obyvatel ale také návštěvníků. Dominantou náměstí Jana Pernera je památkově chráněná funkcionalistická budova hlavního vlakového nádraží s výškovou dominantou hotelu. Autory budovy hlavního nádraží s hotelem a kinem jsou architekt Karel Řepa, Karel Kalvoda a Josef Danda. Přestavba náměstí Jana Pernera na Multimodální uzel veřejné dopravy je součást širšího urbanistického konceptu přestavby prostoru okolí vlakového nádraží Pardubice od stejných autorů jako návrh MMUVD v Pardubicích, který dokomponovává výše zmíněnou urbanistickou osu až k západnímu okraji centrální části města a zapojuje náměstí Jana Pernera do kompaktní městské struktury s vyváženým podílem mezi městotvornými funkcemi a podílem dopravy z pohledu udržitelného rozvoje dotčeného městského území. Náměstí Jana Pernera je především významným přestupním bodem veřejné dopravy. Přehlednost, bezpečnost, lidské měřítko a respekt k památkově chráněné budově nádraží jsou základními aspekty návrhu. Prostor je navržen jako přehledný lineární prostor tak, aby uspokojil potřeby uživatelů ve všech situacích spojených s užíváním terminálu veřejné dopravy. Je zónován do ploch s jasně strukturovaným režimem užívání (terminál, parkoviště K+R, vyhrazené parkoviště se stanovištěm TAXI, stanoviště odkládání jízdních kol, odpočinkové plochy). Této struktuře odpovídá také charakter veřejného prostoru v jednotlivých funkčních celcích.
Mapa