Přihlášená díla 2019

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Městský dům v Brně

Kancelář
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Dominikanske namesti 656/2, 602 00 Brno
chybik-kristof.com
Autor
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Spoluautoři
Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý
Spolupracovník
světelná instalace na fasádě_Petr Dub
Adresa
Brno
Zahájení projektu
01/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Navržený dům, nacházející se v území procházející rychlou přeměnou, svojí hmotou doplňuje a zdůrazňuje stávající urbanistickou strukturu. V rámci města nárožní objekty svojí vertikalitou a dekorativními prvky vždy definují místo a napomáhají orientaci v území. Stejně tak i navrhovaný objekt plní tuto funkci svojí převýšenou hmotou a výtvarným dílem zdobící jeho fasádu – neonovou instalací. Náplň jednotlivých podlaží se mění s výškou objektu. V parteru komerční prostory přechází v byty ve vyšších partech. Každá z navržených jednotek je jedinečná, prostorovým uspořádáním vždy reaguje na výhledy, které místo nabízí.
Mapa