Přihlášená díla 2019

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Městský dům v Brně

Kancelář
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Dominikanske namesti 656/2, 602 00 Brno
chybik-kristof.com
Autor
CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS
Spoluautoři
Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Mundl, Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý
Adresa
Brno
Zahájení projektu
01/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Tento projekt, který vyplňuje nezastavěnou proluku v části města procházející rychlou obnovou, akcentuje současnou městskou strukturu. Pro rozmístění prvků v tomto městě je typické, že nárožní budovy jako je tato, svou vertikálností a dekorativními prvky udávají tón svému okolí a usnadňují tak orientaci ve městě. Podobně je tomu i v tomto případě a po naší budově a jejím uměleckém ztvárnění fasády – světelné neonové instalaci – bude pojmenováno místo, kde se nachází.  Náplň jednotlivých pater budovy je různá: v přízemí najdeme komerční prostory, v patrech nad ním obytné jednotky. Každý byt je jedinečný a je definovány tím, jakým způsobem jsou zohledněny hlavní výhledy na město z oken této budovy. 
Mapa