Ročník 2019 / Cena partnera

Cena společnosti VELUX za práci s denním světlem

ARCHOO s.r.o.

Mateřská škola Sedlejov

Kancelář
ARCHOO s.r.o.
Mlýnská 382, 588 56 Telč
www.archoo.cz
Autoři
Jiří Ondráček, Jaroslav Svoboda
Adresa
Sedlejov
Zahájení projektu
2016
Dokončení realizace
2018
Odůvodnění udělení Ceny partnera
V České republice stráví 1,4 milionu dětí ve škole 193 dní v roce a z toho 70 % času uvnitř tříd. Jak vyplývá z řady mezinárodních studií shrnutých v Healthy Home Barometru 2019, může kvalita vnitřního prostředí ovlivnit schopnost dětí učit se o 15 % a současně ovlivňuje i počet zameškaných dní z důvodu respiračních chorob. Naše společnost se dlouhodobě na evropské úrovni věnuje podpoře kvality vnitřního prostředí v budovách. Proto jsme se v letošním roce rozhodli ocenit drobnou stavbu mateřské školy, která kvalitě denního osvětlení a vnitřního vzduchu věnuje velkou pozornost. Rovnoměrné rozložení denního světla s vysokou složkou horního osvětlení, spolu s možností jeho regulace v souvislosti s prováděnými aktivitami, je provozovatelem školky velmi oceňováno. Kvalita denního světla ve školách i školkách je zásadní, protože zrak dětí se teprve vyvíjí. Ocenili jsme, že autoři u drobné lokální stavby zohlednili nejen její estetickou stránku, ale i tyto technické parametry, které nejsou na fotografiích vidět. Přejeme dětem, aby se jim ve školce líbilo.
Popis projektu
Skromná mateřská školka v pasivním standardu se nachází v nárožní pozici návsi obce Sedlejov. Jednopodlažní objekt se sedlovou střechou, tradičního vesnického výrazu - stodoly, je vyvýšen na úroveň zahrady. Zastřešený vstup do školky je zboku od příjezdové komunikace. Dispozice půdorysu je dělena na tři části. První část od vstupu má provozní charakter se zázemím pro zaměstnance, druhá část je vyhrazena výdeji jídel, šatnám a sociálnímu zázemí pro děti a třetí je samotnou hernou pro děti. Společným výtvarným prvkem prostor jsou viditelné rámy konstrukce zastřešení jako skeletu – kostry jakéhosi obratlovce, s horním přisvětlením pásem střešních oken. Z herny a jídelny je možný výstup skrze francouzská okna na zastřešenou dřevěnou terasu a dále do zahrady. Pro výhled na náves, na rybník a na příchozí rodiče je v herně umístěno u podlahy velké okno. Světlo je možné regulovat pomocí vertikálních žaluzií. Použité materiály – bílé zdivo, dřevěné pobití, keramická režná taška byly voleny vzhledem k tradičním hodnotám vesnice. Vytápění je řešeno pomocí tepelného čerpadla země voda, větrání pomocí rekuperace.
Medailonek
Mapa