Přihlášená díla 2019

PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.

Mateřská škola Nová Ruda

Kancelář
PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.
Vaňurova 820/12g, 46007 Liberec III - Jeřáb
www.stolin58.com
Autoři
Ing. arch. Petr Stolín, Ing. arch. Alena Mičeková
Adresa
Liberec - Vratislavice nad Nisou
Zahájení projektu
10/2015
Dokončení realizace
2018
Hodnotící zpráva poroty
Na porotu zapůsobila jednoduchost a zdrženlivost uspořádání budovy školky, stejně jako využití prostředků, díky nimž se architektům podařilo realizovat projekt poskytující komplexní prostorový zážitek. Budova zasazená do venkovského prostředí okresu Vratislavice nad Nisou, nacházejícího se na severu České republiky, je překvapivá, záhadná a zároveň současná. Porota považuje za inspirativní univerzální architektonické vlastnosti stavby a zároveň její citlivost vůči fyzickému kontextu místa s jeho omezenými rozměry. Každá třída mateřské školy má svůj vlastní duplex s prostorem pro aktivity i spánek. Ten je uspořádán flexibilně a „trampolína“ hravě spojuje obě podlaží třídy. Symetrické dispoziční uspořádání objektů obklopujících nádvoří umožňuje provozovat školku s menším počtem zaměstnanců. Dvojitá fasáda i přes průsvitnost a otevřenost vyvolává u dětí pocit bezpečí. V obálce stavby byly pečlivě vyříznuty velké okenní otvory, které rámují výhled do otevřené krajiny a zároveň osvětlují prostory směrem k vnitřnímu nádvoří. Ve všech částech stavby je zjevná mimořádně citlivá pozornost věnovaná přístupnosti každého prostoru, jak v interiéru, tak v exteriéru. Vnější prostory kolem budovy a mezi jednotlivými vrstvami fasády jsou cenné svým doplňováním a rozšiřováním relativně malého místa, ale pravděpodobně nejsou zcela funkční, protože jsou úzké a zcela na sebe nenavazují. Způsob, jakým architekti dosáhli velmi vysokého standardu stavby při skromném rozpočtu, je obdivuhodný. Precizní detaily, pečlivý a inovativní design interiéru i chytré využití materiálů činí projekt výjimečným a úspěšným.
Popis projektu
Realizace nové mateřské školy řeší potřeby městského obvodu v návaznosti na rostoucí populaci. V těsném sousedství místa se nachází historická budova střední školy a několik rodinných domů, které v širším kontextu tvoří zástavbu až venkovského stylu. Charakter pozemku nebyl nejvhodnější, jedná se o severně orientovaný svah zastíněný budovou školy, přes pozemek vede několik tras infrastruktury, nová komunikace a parkovací stání zúžily prostor pro výstavbu vlastní školky. Veškeré tyto limity, stejně jako nové trendy v přístupu k dětem a kvalitě prostředí, v němž jsou vychovávány, vykrystalizovaly v předložený návrh. Budova je zvláštní nejen svým vzhledem, ale i přístupem, který poskytuje dětem svobodu, vybízí je k objevování, dává jim možnost přizpůsobovat si prostředí, které nemusí být vnímáno jako definitivní. Třídy nejsou jen obdélníkové prostory, jejich proporce je úzká, vysoká a po stranách se do nekonečna rozšiřuje pomocí průhledů paralelními okny. Děti se mohou dostat jednoduše ven a pohybovat se v prostoru vytvořeném vrstvením fasád. Vnější jemná průsvitná vrstva je hranicí mezi dětským a skutečným světem. Možnost volného pohybu po objektu, jeho otevřenými prostory, umožňuje skvělou rovnováhu mezi pobytem uvnitř a vně. Toto řešení vybízí k nekonečnému objevování. Chceme děti naučit vnímat architekturu prostoru v různých formách, jež jsou v budově přítomné, a také si tento prostor umět přizpůsobit podle sebe. Paleta použitých materiálů je záměrně založena na světlých neutrálních tónech, aby mohla být dotvořena barevnými intervencemi svých obyvatel a ne definitivně předurčena. Věříme, že budova povede novou generaci k objevování, k pocitu sebejistoty a odpovědnosti za prostředí, ve kterém vyrůstají.
Medailonek
Mapa