Přihlášená díla 2019

Manifesto market

Kancelář
Autoři
Lucie Červená, Nikola Karabcová, Elvira Islas
Adresa
Praha
Zahájení projektu
05/2017
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Manifesto, gastronomický a kulturní market, který proměňuje vnitřní periferii v srdci Prahy v nový landmark města. Oživuje zapomenuté místo a nabízí jedinečný mix aktivit pro všechny své návštěvníky. Najdete zde vše od skvělého jídla přes množství kulturních akcí, DJs, letní kino, workshopy, to vše spojující místní obyvatele s návštěvníky z celého světa. Hlavním cílem projektu bylo umožnit lidem prožitek, který nemohou najít nikde jinde, v místě kde by jej čekali nejméně. Market byl navržen jako dočasný a přemístitelný projekt, což v mnohém ovlivnilo jeho architektonickou podobu. Je tvořen na zakázku připravenými obytnými kontejnery, které jsou specificky upraveny pro provoz malých restaurací, barů a prodejen. Díky zvolenému konstrukčnímu systému byl celý projekt postaven a vybaven v průběhu pouhých devíti dní. Členění marketu je inspirováno základním urbánním tvaroslovím města avšak v drobnějším měřítku. Hlavní třída, náměstí, piazzata i „staré město” definují snadno čitelný prostor, který probouzí zvědavost a zároveň umožňuje různorodé využití. Uniformní černé fasády jsou sjednocujícím prvkem celého projektu. Interiéry naopak umožňují individualizaci a sebeprezentaci jednotlivých provozovatelů. Díky velkým výklopným fasádním dílcům mohou provozy komunikovat plně se svým okolím. Výrazný prvek projektu tvoří osm ocelových rámů, které svým umístěním na střeše uliční fronty pomáhají projekt pozvednout a akcentovat uliční fasádu. Rámy spoluvytváří vizuální identitu projektu, umožňují zavěšení rostlin i ikonických stínících membrán, stejně jako ukrytí lineárních prvků osvětlení či případné rozšíření střešních teras. Celková atmosféra je dotvořena použitým mobiliářem, který podporuje různé charaktery a využití jednotlivých míst.
Mapa