Přihlášená díla 2019

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Kancelář
Autoři
Ing. arch. MgA. Petr Tej, Ph.D., Ing. arch. Marek Blank, Ing. Jan Mourek
Spoluautoři
Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., Doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D., Ing. Jan Marek
Adresa
Příbor
Zahájení projektu
12/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
most jako kámen položený přes vodu Lávka přes řeku Lubinu v Příboře je jedinečná segmentová konstrukce první svého druhu na území ČR. Lávka je navržena jako prostý nosník o rozpětí 35 metrů, který je vytvořený sepnutím 5-ti dvoukomorových segmentů délky 7,2 m, šíře 2,5 m a výšky 0,8 m. Ze statického hlediska má nosná konstrukce unikátní štíhlostní poměr výšky ku délce 1:44. Jako konstrukční materiál byl použit UHPFRC třídy C110/130 s rozptýlenou ocelovou výztuží, který byl vyvinut v Kloknerově ústavu ČVUT v Praze. UHPFRC (ultra-high performance fiber reinforced concrete) je nový vysokohodnotný cementový kompozitní materiál. Jeho mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 120-180 MPa, tahu za ohybu cca 20-40 MPa) a zpracovatelnost, umožňují navrhovat nové konstrukce specifických parametrů a tvarů. Současně je zásadní pro využití velmi vysoká trvanlivost násobně převyšující běžný beton. Díky výjimečné trvanlivosti a odolnosti může být povrch konstrukce přímo pochozí bez dodatečných hydroizolací a krycích povrchů. Objem lávky je vylehčen dvaceti rozměrnými polystyrenovými bloky. Jedná se tak o skrytou roštovou konstrukci tvořenou systémem vzájemně působících podélných a příčných žeber. Segmenty lávky jsou podélně sepnuty předpínacími lany vedenými v podélných žebrech vnitřního roštu. Předpětí je, netradičně pro segmentové konstrukce, řešeno zvedanými kabely parabolického průběhu. Na lávce je navržen unikátní vícenásobný systém ochrany předpínacích lan. Lávka je uložena na opěry pomocí dvojic ocelových válcových ložisek průměru 200 mm. Spodní stavba mostu je řešena standardními železobetonovými opěrami s kolmými křídly. Stavba je založena na mikropilotách. Zábradlí mostu je tvořeno nerezovými sloupky s masivním dubovým madlem s integrovaným osvětlením.
Mapa