Nominovaná díla 2019

Ing.arch. Milan Košař - ArchiKo

Komunitní centrum Knapovec

Kancelář
Ing.arch. Milan Košař - ArchiKo
Husova 1848, 530 03 Pardubice
www.archiko.cz
Autor
Ing.arch. Milan Košař
Spoluautor
Ing. Luboš Svatoš
Adresa
Ústí nad Orlicí - Knapovec
Zahájení projektu
05/2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Důležitým hlediskem při navrhování objektu Komunitního centra v Knapovci bylo jeho harmonické začlenění do okolního prostředí, jehož genia loci vytváří především dominanta kostela se hřbitovem. Je zde také množství vzrostlých kvalitních stromů, na což objekt reaguje svým tvarováním a členěním i použitým materiálem. Z hlediska prostorové kompozice se jedná o dvě hmoty, tělocvičnu o půdorysu 16,40 x 12,10 m a výškou hřebene 7,6 m, podél níž probíhá na východní a jižní straně zděná část s plochou střechou. Dřevostavba tělocvičny je zastřešena asymetrickou sedlovou střechou, přecházející v oblouk a s orientací, vhodnou pro umístění solárních panelů. Fasáda tělocvičny je obložena vodorovnými profily "Thermowood", které nevyžadují ošetření nátěry a přirozeně zešednou, fasáda zděné části je obložena přírodním kamenem. Celý objekt je řešen jako bezbariérový a na jeho vstupní část navazuje terasa s výhledem na tenisový kurt. Z hlediska provozu je možné využívat objekt tělocvičny a pohostinství nezávisle na sobě, případně společně, propojením pohostinství se sálem tělocvičny posuvnou stěnou. Hygienické zázemí je pro oba provozy společné. Objekt slouží nejen společenskému a sportovnímu vyžití místních obyvatel, ale díky poloze vedle frekventované cyklostezky také projíždějícím cyklistům a turistům. Tělocvična je rovněž pravidelně využívána dětmi ze sousední mateřské školy.
Mapa