Nominovaná díla 2019

RÓNA SCULPTURES s.r.o.

Knihovna s krbem

Kancelář
RÓNA SCULPTURES s.r.o.
Průběžná 57, 25226 Roblín
http://www.jaroslav-rona.cz/
Autor
Jaroslav Róna & Lucie Rónová
Adresa
Praha 5
Zahájení projektu
02/2011
Dokončení realizace
2017
Popis projektu
Knihovna s krbem tvoří dvouetážové jádro rotundovité stavby na radotínské akropoli. Šnekovitě rozvíjený půdorys a princip zaoblených tvarů korespondují organickými tvary s lokálními geologickými nálezy, krajinnou logikou a historickým vědomím osídlení v mýtických časech od Vyšehradu a Dívčích hradů po Tetín. Zejména tu rezonuje přímá vazba na protější Závist – bývalé mohutné keltské oppidum. Zároveň je tu patrná i původní skulpturálně-architektonická ambice výtvarníka Jaroslava Róny, který již v řadě protoarchitektonických soch (tzv. architektonů) směřoval k mocnější dimenzi architektonické realizace. Umělec ve spolupráci se ženou – architektkou Lucií Rónovou – jemně archaizující návršní „plastikou“ aktualizují předkřesťanské, až pevnostně-mohylové, i románské stavební podněty. Průsečík tradice místa a moderní architektury umožňuje hovořit o tzv. „kritickém regionalismu“. Archetypálně bylo vnímáno i mírně elipsovité jádro domu, jednak jako místo setkání lidí kolem ohně – tedy s dominujícím sochařsky tvarovaným krbem –, jednak jako prostor pro ducha vertikály při úsilí maximálního prostorového vzepětí až po klenbu kupole. Už i zadání bylo atypické: nadosobní, byl tu úkol vytvořit přednostně schránku na knihy a umělecká díla pro vydavatele uměnovědné literatury a využít observační dispozice pro daleké výhledy – s absolutní otevřeností zejména k jihu a východu a k celku obytné zahrady. Zjevná je barevnost a ušlechtilost vnějších materiálů, přední část je utkána z přediva pálené toskánské cihly, resp. pásků s ruční texturou, navozující příjemný pocit z přírodního materiálu a zároveň evokující tradici a solidnost.
Mapa