Přihlášená díla 2019

Huť architektury Martin Rajniš

Klinika Mladá Boleslav

Kancelář
Huť architektury Martin Rajniš
Úvoz 5, Praha
http://hutarchitektury.cz/
Autoři
Prof. Ing. arch. Martin Rajniš, MgA. David Kubík, Ing. arch. Tomáš Kosnar
Spolupracovník
Ing. Petr Kniha - projekt
Adresa
Mladá Boleslav
Zahájení projektu
01/2016
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Klinika Dr. Pírka nás na začátku roku 2016 vyzvala do soutěže. Zadání bylo vytvořit nemocnici, která zahrne prvky moderního zdravotnického zařízení a současně bude dýchat přátelským prostředím. Dalším předpokladem bylo vytvořit projekt, jenž bude citlivě zasazen do přírodního prostředí lesoparku v bezprostřední blízkosti skály. Nová multifunkční budova ambulantních činností má za cíl odlehčit trvale přetěžované ambulantní části kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort pacientům i zaměstnancům. Podařilo se zde uvést do provozu ambulantní péči v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny. Architektonické řešení budovy citlivě ctí hlavní účel, tedy poskytování lékařské péče. V budově je nejen ambulantní péče, fyzioterapie a lékárna, ale jsou zde také prostory pro odborné semináře a přednášky. Lidé zde najdou moderní čekárny, kavárnu a restauraci. Severní strana směrem k ulici Na Celně je obložena velkými formáty pískovce až do výšky tří pater - materiál okolních skal. Na jižní straně je lehká bílá maximálně prosklená fasáda doplněná pevným horizontálním stíněním. Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit multifunkční zdravotnickou budovu, ale také ji co nejšetrněji zasadit do okolního prostředí. To se podařilo. Budova je přímo spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, na níž stojí starší část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, jež je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěná.
Mapa