Nominovaná díla 2019

ADR s.r.o.

Jezdecký areál Ptice

Kancelář
ADR s.r.o.
Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5
http://www.adr.cz
Autor
MgA. Petr Kolář, MgA. Aleš Lapka
Spoluautoři
Ing.arch. Jana Zoubková, Ing.arch. Walter Schubert
Adresa
Ptice
Zahájení projektu
III.Q / 2015
Dokončení realizace
2018
Popis projektu
Řešené území se nachází na západním okraji obce Ptice a je mírně svažité. Areál je poskládán z menších objektů (rodinných domů, vrátnice, lonže, kolotoče, technického zázemí) a z centrálního objektu, kterým je jezdecká hala s navazujícími stájemi a zázemím. Jezdeckou halu a stáje propojují 2 chodby „krčky“ a společenský prostor s klubem. Kompozice je řešena tak, aby menší objekty navazovaly na stávající stavby určené k bydlení a tvořily příjemný pozvolný přechod směrem k ústředním budovám nově vznikajícího areálu. Drobnější zástavba tedy obklopuje jezdeckou halu a stáje. Výšky jednotlivých objektů respektují okolní zástavbu a plynule na ní navazují. V rámci areálu došlo k terénním úpravám, které umožňují dobrou obslužnost jednotlivých staveb, výsadbě stromů a další drobnější zeleně. Areál se tak stal součástí intravilánu obce.
Mapa